Tematyka

  • Scenariusz spotkania edukacyjnego, dla rodziców, dziadków i innych opiekunów


    Prostokątna okładka scenariusza z uśmiechniętym chłopcem nad książką i z wyciągniętym w przód kciukiem w geście OK.Scenariusz zajęć mających na celu uświadomienie, jakie znaczenie ma dla dziecka bycie docenianym przez opiekunów oraz wskazanie różnic pomiędzy docenianiem a ocenianiem, jak również pokazanie konkretnych sposobów doceniania dziecka.

    Czas trwania: 120 minut.


    Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze