[[ratingoutline]]

  • Scenariusz spotkania edukacyjnego dla rodziców małych dzieci


    Prostokątny obrazek scenariusza a4 pn. Słowa ranią z dużą ilością tekstu.Scenariusz spotkania dla rodziców pn. "Słowa ranią, czyli jak unikać krzyku, kpin i obrażania dziecka". Celem zajęć jest podniesienie świadomości rodziców na temat szkodliwości różnych form krzywdzenia psychicznego dziecka.

    Czas trwania: 120 minut.
    Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze