[[ratingoutline]]

  • Rekomendacje dla szkół


    Biało-malinowa okładka. Na środku, na malinowym polu tytuł: Szkolne standardy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online.Kompendium wiedzy na temat rozwiązywania problemów z zagrożeniami internetowymi dotyczącymi dzieci i młodzieży wraz z propozycjami edukacyjnymi nt. bezpieczeństwa w sieci. Rekomendacje dotyczą środowiska szkolnego, jednak można je  zaadaptować także do warunków w innych placówkach, w których przebywają dzieci.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze