[[ratingoutline]]


  • Kwadratowa pomarańczowo-zielona okładka. Z 2 dłońmi dorosłych osób i 1 dziecięcą.Broszura  ECPAT International (ang. End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) dotycząca problematyki wykorzystywania seksualnego dzieci w turystyce.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze