[[ratingoutline]]

  • Scenariusz zajęć dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat


    Pierwsza strona scenariusza pod tytułem "Handel dziećmi". Na środku na szarym tle wypisane główne założenia i cele.

    Scenariusz zajęć, których celem jest dostarczenie  wiedzy na temat procederu handlu dziećmi w celu komercyjnego wykorzystywania seksualnego wraz z materiałami filmowymi.  

    Czas trwania: 45 minut.     Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze