październik 2022
Powrót

Warunki udziału w webinarach:

 • wykonywany zawód: opiekun dzienny dzieci do 3 roku życia,
 • miejsce pracy: Warszawa,
 • wypełnienie dodatkowego formularza rekrutacyjnego, dostępnego po zalogowaniu się na platformę i zapisaniu na wydarzenie  TUTAJ  (UWAGA! osoby, które nie wypełnią formularza zostaną automatycznie wypisane z wydarzenia),
 • pozytywna weryfikacja spełnienia ww. warunków.

Forma szkolenia: cykl trzech 135-minutowych webinarów realizowanych za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Tematyka i terminy poszczególnych webinarów:

 • "Rozwój małego dziecka" - 6 października (czwartek) 
 • "Profilaktyka przemocy i krzywdzenia małego dziecka" - 17 października (poniedziałek), 
 • "Symptomatologia krzywdzenia  małego dziecka" - 27 października (czwartek).

Wszystkie powyższe webinary odbędą się w g. 18:00 - 20:15.

Aby uzyskać certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu - wymagana jest obecność na wszystkich webinarach w danym cyklu.

W przypadku uruchomienia się zapisów na listę rezerwową (pojawi się przycisk "Wyślij zgłoszenie") wypełnienie dodatkowego formularza możliwe będzie po potwierdzeniu zapisu na listę rekrutacyjną do wydarzenia, potwierdzony powiadomieniem mailowym.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Zadanie realizowane jest w ramach projektu: "Przeprowadzenie programu edukacyjnego dla pracowników placówek świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 z zakresu ochrony dzieci przed przemocą” finansowanego przez m.st. Warszawa. 

MiastoWarszawa
MiejsceClickMeeting
Początek06.10.2022 18:00
Koniec27.10.2022 20:15
Liczba miejsc12
Prowadzący
Grupa docelowadzienni opiekunowie z Warszawy
Zaloguj się

UWAGA! PROSZĘ UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ JAK I GDZIE ZAPISAĆ SIĘ DO UDZIAŁU. 

Konferencja rozpocznie się 17-ego o g. 18:00 spektaklem teatralnym.

This year, some of appearances will be translated into  English. Registration ONLY for English-speaking guests without an account on the platform is HERE >>

Profesjonalistów z Polski i Ukrainy obowiązują zapisy "klasyczne" tzn. po zalogowaniu się na platformę (trzeba mieć założone konto) i skorzystaniu z przycisku "Zapisz się" na zielonym tle ogłoszenia (przed zalogowaniem jest to napis "Zaloguj się"). Zapisanie się jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników. Potwierdzeniem zapisu jest automatycznie wysłany mail (często niestety trafia do spamu) oraz dostęp do strony wydarzenia przez kliknięcie w tytuł.

Цього року виступи будуть перекладені українською мовою. Щоб зареєструватися для участі потрібно мати обліковий запис на платформі. Після входу в систему просто натисніть на кнопку в правій частині «Зареєструватися» ("Zapisz się").

Tylko przy "klasycznym" zapisie uczestnicy będą mieli możliwość pobrania później zaświadczenia potwierdzającego udział w konferencji.

Do udziału zapraszamy również dziennikarzy - zapisać można  się TUTAJ.

_____________________________________________

Konferencja „Dziecko pokrzywdzone przestępstwem” dawniej „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” to spotkanie profesjonalistów działających na rzecz pomocy dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochrony praw dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych.

To największa w Polsce konferencja poświęcona tej tematyce, która jest organizowana od 2004 roku przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę razem z Ministerstwem Sprawiedliwości. Krajowi i zagraniczni eksperci przedstawiają modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz najnowsze ustalenia naukowe, dotyczące problemu krzywdzenia dzieci. Prezentowane są także projekty i inicjatywy praktycznej pomocy dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom oraz profesjonalne wydawnictwa dotyczące tej problematyki.


Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapisanie się jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników.

W tym roku wystąpienia będą tłumaczone na język ukraiński. Część z nich również na język angielski. Zapewniamy także tłumaczenie na polski język migowy.

_____________________________________________
Цього року виступи будуть перекладені українською мовою. Деякі з них також володіють англійською мовою. Участь у конференції безкоштовна. Щоб зареєструватися для участі потрібно мати обліковий запис на платформі. Після входу в систему просто натисніть на кнопку в правій частині «Зареєструватися» ("Zapisz się"). Реєстрація є синонімом введення в список учасників.

_____________________________________________

This year, appearances will be translated into Ukrainian. Also, some of them will be in English. Participation in the conference is free of charge. Miasto
Miejsceonline
Początek17.10.2022 18:00
Koniec19.10.2022 18:15
Prowadzący
Grupa docelowa
Językpolski, PJM, yкраїнська, english
Zaloguj się

Adresaci: nauczyciele, pracujący z młodzieżą w wieku 13 - 16 lat.

Forma: cykl trzech 120-minutowych webinarów  w g. 10:00 - 12:00

Cel szkolenia: przygotowanie do realizacji w szkołach programu profilaktycznego IMPACT  (impact.fdds.pl), obejmującego oddziaływania o charakterze interdyscyplinarnym i mającego na celu zapobieganie zjawisku cyberprzemocy wśród młodzieży.

Terminy i tematyka poszczególnych spotkań:

 • webinar 1. "Wstęp - profilaktyka" - 24 października  (poniedziałek)
 • webinar 2. "Problem cyberprzemocy" - 25 października (wtorek)
 • webinar 3. "Przebieg zajęć" - 26 października (środa)

UWAGA! Aby uzyskać certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu - wymagana jest obecność na wszystkich wydarzeniach w danym cyklu.  

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Aby  móc się zapisać na wydarzenie, konieczne jest posiadanie/założenie konta na platformie i zalogowanie się.

Szkolenie organizowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę zostało sfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Regulamin udziału w szkoleniach otwartych >>

Miastoonline
MiejsceClickmeeting
Początek24.10.2022 10:00
Koniec26.10.2022 12:00
Prowadzący
Grupa docelowanauczyciele pracujący z młodzieżą w wieku 13-16 lat
Zaloguj się

Adresaci: nauczyciele, pracujący z młodzieżą w wieku 13 - 16 lat.

Forma: cykl trzech 120-minutowych webinarów  w g. 17:00 - 19:00

Cel szkolenia: przygotowanie do realizacji w szkołach programu profilaktycznego IMPACT  (impact.fdds.pl), obejmującego oddziaływania o charakterze interdyscyplinarnym i mającego na celu zapobieganie zjawisku cyberprzemocy wśród młodzieży.

Terminy i tematyka poszczególnych spotkań:

 • webinar 1. "Wstęp - profilaktyka" - 24 października  (poniedziałek)
 • webinar 2. "Problem cyberprzemocy" - 25 października (wtorek)
 • webinar 3. "Przebieg zajęć" - 26 października (środa)

UWAGA! Aby uzyskać certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu - wymagana jest obecność na wszystkich wydarzeniach w danym cyklu.  

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Aby  móc się zapisać na wydarzenie, konieczne jest posiadanie/założenie konta na platformie i zalogowanie się.

Szkolenie organizowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę zostało sfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Regulamin udziału w szkoleniach otwartych >>

Miastoonline
MiejsceClickmeeting
Początek24.10.2022 17:00
Koniec26.10.2022 19:00
Prowadzący
Grupa docelowanauczyciele pracujący z młodzieżą w wieku 13-16 lat
Zaloguj się