lipiec 2022
Powrót
Mentor Rezyliencji, 26-28.07.2022 r.
Zapraszamy do udziału w rekrutacji na szkolenie, które jest częścią projektu „Pearls for children”, mającego na celu zbudowanie sieci złożonej ze specjalistów pracujących z dziećmi, a także instytucji publicznych i podmiotów prywatnych zajmujących się przeciwdziałaniem krzywdzeniu dzieci, aby skuteczniej wykrywać i reagować na przypadki krzywdzenia oraz zapobiegać temu zjawisku. Więcej informacji o projekcie:  www.pearlsforchildren.eu

PROCES REKRUTACJI OBEJMUJE:

 1. zgłoszenie udziału w rekrutacji  kliknięciem w  "Wyślij zgłoszenie" po prawej stronie niniejszego ogłoszenia, na zielonym tle (po zalogowaniu się na platformę);
 2. wypełnienie formularza rekrutacyjnego dostępnego poza platformą TUTAJ 
  (u
  waga! aby wypełnić formularz nie trzeba być zalogowanym na platformie, jednak podane w nim dane, takie jak: imię i nazwisko oraz adres e-mail muszą zgadzać się z danymi Użytkownika platformy);
 3. weryfikację zgłoszenia przez zespół rekrutacyjny, a w przypadku przyjęcia - wpisanie na listę uczestników, potwierdzone mailowym powiadomieniem z platformy o zapisie.

Zakres merytoryczny szkolenia: 

 • paradygmat rezyliencji i zmiana perspektywy – od podejścia skoncentrowanego na deficytach do koncentracji na mocnych stronach beneficjentów;
 • okresy rozwojowe krytyczne w kontekście negatywnych doświadczeń dziecięcych (ACE);
 • poprawa umiejętności rozpoznawania, zapobiegania i właściwego reagowania na przypadki dzieci i rodzin zagrożonych ACE i przemocą poprzez stosowanie metod, narzędzi i strategii skoncentrowanych na rezyliencj;
 • stosowanie metod, narzędzi oraz startegii rezyliencji w codziennej pracy z beneficjentem oraz przygotowanie praktycznego planu wdrażania.

Rezyliencję definiuje się jako zdolność jednostek do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami dzięki dostępowi do sprzyjających zdrowiu zasobów psychologicznych, społecznych, kulturowych i fizycznych.

W szkoleniu wziąć udział może maksymalnie 25 osób!

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Katarzyną Roguszewską: katarzyna.roguszewska@fdds.pl.

Projekt finansowany ze środków programu Unii Europejskiej „Prawa, równość i obywatelstwo” (2014–2020).


Miasto
Miejsceonline
Początek26.07.2022 09:00
Koniec28.07.2022 16:00
Prowadzący
Grupa docelowa
Zaloguj się