czerwiec 2024
Powrót
Jak wdrażać standardy ochrony małoletnich w sporcie? 5-6.06.2024 r.

Szkolenie adresowane jest do osób zarządzających, kierujących i pracujących w podmiotach prowadzących działalność sportową. Obowiązuje kwalifikacja do udziału, a w przypadku wielu zgłoszeń z 1 placówki zastrzegamy sobie prawo przyjęcia maksymalnie 2 osób. 

Wysłanie zgłoszenia NIE jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału. Potwierdzeniem zakwalifikowania będzie automatyczne powiadomienie mailowe  zatytułowane "Zapisano", a na przycisku widoczny będzie napis "Wypisz się" lub "Zapisano".  Brak takiej wiadomości oznacza niezakwalifikowanie (na przycisku widoczny będzie nadal napis "Wycofaj zgłoszenie").

Szkolenie obejmuje 2 spotkania online dzień po dniu (środa-czwartek) w g. 13:00 - 17:00. Łączny czas trwania: 8 godzin.

Zakres merytoryczny: 

  • standardy ochrony małoletnich i Polityka ochrony dzieci (POD) – obecny stan prawny, perspektywa ustawodawcy;
  • wprowadzenie do identyfikacji krzywdzenia dzieci;
  • działania profilaktyczne oraz procedury interwencji: reagowanie na przejawy krzywdzenia dzieci, tworzenie zasad bezpiecznych relacji; 
  • standardy ochrony małoletnich w praktyce: czynniki ryzyka i szanse;
  • wypracowywanie elementów dokumentu POD, przydatne narzędzia i zasoby, wykorzystanie narzędzi AI; 
  • planowanie działań w podmiocie - jak krok po kroku przejść proces tworzenia Polityki w organizacji, przegląd dobrych praktyk, tworzenie planu działania. 

Szkolenie będzie także okazją do wymiany doświadczeń między osobami, których działania skupiają się na tym samym obszarze działalności. 

UWAGA! Aby otrzymać zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu wymagana jest obecności w obu częściach szkolenia.

Więcej o standardach ochrony dzieci >>

Szkolenie jest finansowane ze środków Plan International przekazanych przez DEC w ramach realizacji projektu pn. „Children affected by the Ukraine Crisis and host communities thrive in safe home environments in Poland”. Financed by the project entitled „Children affected by the Ukraine Crisis and host communities thrive in safe home environments in Poland".


Miastocała Polska
MiejsceZoom
Początek05.06.2024 13:00
Koniec06.06.2024 17:00
Prowadzący
Grupa docelowa
Zaloguj się