czerwiec 2022
Powrót
14. Ogólnopolska Konferencja "Ostrożnie - dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci" 7-8.06.2022 r.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli różnych zawodów, instytucji i środowisk pracujących z rodzinami i dziećmi w wieku do 6 roku życia.

Konferencja odbędzie się w formule online w dniach 7 – 8 czerwca 2022 w g. 9:00-18:15.

Tematyka tegorocznej konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

 • standardy ochrony dzieci w obliczu kryzysu humanitarnego;
 • symptomy zaburzeń przywiązania a całościowe zaburzenia rozwoju;
 • różne formy opieki instytucjonalnej nad dziećmi z perspektywy potrzeb małego dziecka;
 • wpływ traumy na mózg dziecka;
 • wyzwania współczesnego ojca;
 • budowanie rezyliencji u małego dziecka;
 • mentalizacja w pracy z rodziną z małym dzieckiem;
 • niebezpieczne zachowania rodziców w sieci;
 • zaburzenia karmienia a postawy rodziców;
 • współczesne modele rodzicielstwa;
 • rodzicielstwo dziecka z niepełnosprawnością;
 • praca grupowa z kobietami doświadczającymi depresji poporodowej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program dostępny jest TUTAJ.

Zapisy przyjmujemy do 6 czerwca do g. 14:30.

ZAPISY ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE


Miasto
Miejsceonline
Początek07.06.2022 09:00
Koniec08.06.2022 18:15
Prowadzący
Grupa docelowaprofesjonaliści pracujący z rodzinami i dziećmi w wieku do 6 r.ż.
Zaloguj się