kwiecień 2022
Powrót

Szacuje się, że w społeczeństwie żyje około 5-10% osób LGBT+, co oznacza, że w przeciętnej klasie uczy się jedna, dwie osoby LGBT+. Mimo to nadal często nie są traktowane nie na równi, ale doświadczają odrzucenia, przemocy i braku akceptacji. Konsultantki i konsultanci telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 codziennie odbierają telefony od osób LGBT+, które dzielą się swoimi trudnościami i przeżyciami. Obraz ich sytuacji, często jest niepokojący, pokazujący konieczność wprowadzenia zmian - zwiększenia akceptacji, zatrzymania dyskryminacji i przemocy, których doświadczają.

Podczas webinaru prowadzące Anna Czołnik i Katarzyna Łęgnowska,  konsultantki 116111 - telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, poruszą następujące kwestie:

 • Jakimi problemami dzielą się z nami dzieci i młodzież LGBT+?
 • Z jakimi reakcjami ze strony rówieśników, rodziny, pracowników szkoły się spotykają?
 • Jak otoczenie wpływa na ich poczucie bezpieczeństwa i to jak się czują na co dzień?
 • Jakie konsekwencje dla zdrowia psych. osób LGBT+ niesie przemoc kierowana wobec nich?

Udział w webinarze jest bezpłatny.

Wydarzenie realizowane jest w ramach kampanii "LGBT+ja" >>

NAGRANIA wszystkich webinarów kampanii dostępne są na YouTube

Miasto
MiejsceClickmeeting
Początek12.04.2022 17:00
Koniec12.04.2022 18:15
Liczba miejsc178
Prowadzący
Grupa docelowanauczyciele, pedagodzy, edukatorzy i profesjonaliści
Zaloguj się

Webinar dotyczyć będzie kwestii związanych z tworzeniem bezpiecznej i przyjaznej szkoły dla młodych osób LGBT+ oraz wyrażania postaw wspierających wobec uczniów i uczennic LGBT+. 

Ponieważ często przejawy homofobii i transfobii nie są jako takie identyfikowane, prowadząca - Aleksandra Muzińska (fundatorka i członkini zarządu Fundacji dla Odmiany i aktywistka LGBT+) -  skupi się na wprowadzeniu do tego zagadnienia tak, aby osoby, które pracują z uczniami i uczennicami:

 • wiedziały, czym jest homofobiczne i transfobiczne naruszanie granic,
 • umiały rozpoznać przypadki homofobii i transfobii w szkole,
 • umiały zareagować adekwatnie do sytuacji i potrzeb osób narażonych.

Udział w webinarze jest bezpłatny.

Wydarzenie realizowane jest w ramach kampanii "LGBT+ja" >>

Zobacz nagranie webinaru >>

NAGRANIA wszystkich webinarów kampanii dostępne są na YouTube

Miasto
MiejsceClickmeeting
Początek14.04.2022 18:00
Koniec14.04.2022 19:30
Liczba miejsc192
Prowadzący
Grupa docelowanauczyciele, pedagodzy, edukatorzy i profesjonaliści
Zaloguj się

Webinar poprowadzi Jan Świerszcz, mający ponad 15-letnie doświadczenie w pracy na rzecz mniejszości społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem przesłanej płci, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej.

Podczas spotkania zostaną omówione podstawowe zagadnienia związane z różnorodnością tożsamości seksualnych i płciowych u nastolatków. 

 •  Co jest, a co nie jest orientacją seksualną? 
 • Czym się różni tożsamość seksualna od tożsamości płciowej? 
 • Skąd się biorą i jak się kształtują? 
 • Czy i jak można wpłynąć na orientację lub tożsamość płciową młodej osoby? 
 • Skąd rozumieć coraz większą różnorodność wśród młodzieży? 
 • Czy nastolatki LGBT+ wymagają specjalnego traktowania?

Prowadzący przedstawi współczesną wiedzę psychologiczną w tym zakresie i skonfrontuje ją z popularnymi mitami. 

W trakcie webinaru przewidziany jest czas na pytania od osób uczestniczących.  Udział jest bezpłatny. 

Wydarzenie realizowane jest w ramach kampanii "LGBT+ja" >>

Regulamin udziału w szkoleniach otwartych >>

NAGRANIA wszystkich webinarów kampanii dostępne są na YouTube

Miasto
MiejsceClickmeeting
Początek20.04.2022 17:30
Koniec20.04.2022 18:45
Liczba miejsc64
Prowadzący
Grupa docelowanauczyciele, pedagodzy, edukatorzy i profesjonaliści
Zaloguj się

Budowanie szkolnej społeczności w której wszyscy uczniowie mogą czuć się bezpiecznie i komfortowo oraz w której mają poczucie przynależności wymaga systematycznych działań i zaangażowania. Każdy młody człowiek ma prawo realizować swoje potrzeby, m.in. akceptacji i autentyczności. 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 2021 r. realizuje kampanię „LGBT+ja”, która jest odpowiedzią na trudne doświadczenia nastolatków LGBT+: 7 na 10 z nich doświadcza homofobicznej i transfobicznej przemocy.

 Elementem kampanii są scenariusze zajęć zachęcające nastolatki i nastolatków do okazywania sojusznictwa i wsparcia dla swoich nieheteronormatywnych i transpłciowych rówieśników oraz tworzenia otwartej na różnorodność społeczności klasowej i szkolnej. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną konkretne narzędzia pracy wspierające młodzież.

Webinar poprowadzi Ewa Dziemidowicz i Marta Wojtas z Fundacji.

Więcej o kampanii "LGBT+ja" >>

Regulamin udziału w szkoleniach otwartych >>

NAGRANIA wszystkich webinarów kampanii dostępne są na YouTube

Miasto
MiejsceClickmeeting
Początek22.04.2022 17:00
Koniec22.04.2022 18:15
Liczba miejsc175
Prowadzący
Grupa docelowanauczyciele, pedagodzy, edukatorzy i profesjonaliści
Zaloguj się

Z badań prowadzonych przez Kampanię Przeciwko Homofobii wynika, że 7 na 10 nastolatków LGBT+ w Polsce doświadcza homofobicznej i transfobicznej przemocy. W efekcie tego połowa nastoletnich osób LGBT+ mierzy się z objawami depresji, 70 proc. ma myśli samobójcze. 

Rozmowy z młodzieżą LGBT+ w kryzysie to codzienność telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. Jego konsultantki, Anna Czołnik i Katarzyna Łęgnowska, opowiedzą o najczęściej zgłaszanych problemach i omówią rekomendacje dla profesjonalistów i rodziców dotyczące wsparcia i interwencji w takich przypadkach.

 Podczas webinaru konsultantki telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, poruszą następujące kwestie:

 • Jaki obraz przemocy kierowanej wobec osób LGBT+, wyłania się z rozmów prowadzonych w telefonie zaufania?
 • Jak reagować na przemoc homofobiczną i transfobiczną?
 • Jak stawać się sojusznikiem uczniów LGBT+ i zwiększać ich poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu szkolnym?
 • Jakie są dobre praktyki w tworzeniu wspierającego otoczenia dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób LGBT+ ?

Wydarzenie realizowane jest w ramach kampanii "LGBT+ja" >> Udział  bezpłatny.

Regulamin udziału w szkoleniach otwartych >>

NAGRANIA wszystkich webinarów kampanii dostępne są na YouTube

Miasto
MiejsceClickmeeting
Początek26.04.2022 17:00
Koniec26.04.2022 18:15
Liczba miejsc136
Prowadzący
Grupa docelowanauczyciele, pedagodzy, edukatorzy i profesjonaliści
Zaloguj się