lipiec 2024
Powrót
Webinar - konsultacje polityk ochrony dzieci w podmiotach sportowych, 1.07.2024 r.

Szkolenie adresowane jest do osób prowadzących działalność sportową, zajęcia sportowe, placówki.

Kontakt fizyczny jest nieodłącznym elementem treningu sportowego. W jaki sposób zapisać w standardach ochrony dzieci jego zasady? Co to znaczy standardy zrozumiałe dla dzieci? Zasady bezpiecznych relacji trener – dziecko, dziecko – dziecko, to jasne, ale czy można stworzyć zasady dla rodziców? Jak stworzyć procedury interwencji dla małego klubu? 

W trakcie tworzenia standardów ochrony dzieci pojawia się wiele wątpliwości natury praktycznej. Jeśli masz za sobą pierwsze kroki w tworzeniu polityki swojego klubu na pewno pojawiły się w tym procesie pytania dotykające specyficznych zagadnień. 

Podczas webinaru odpowiemy na najczęściej zadawane pytania i skonsultujemy Wasze dylematy,

Więcej o standardach ochrony dzieci >>

Zapisanie się na webinar jest jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników.

Szkolenie jest finansowane ze środków Plan International przekazanych przez DEC w ramach realizacji projektu pn. „Children affected by the Ukraine Crisis and host communities thrive in safe home environments in Poland”. Financed by the project entitled „Children affected by the Ukraine Crisis and host communities thrive in safe home environments in Poland".


Miastocała Polska
MiejsceZoom
Początek01.07.2024 19:00
Koniec01.07.2024 20:00
Liczba miejsc39
Prowadzący
Grupa docelowaosoby reprezentujące działalność sportową
Zaloguj się
"Jak wdrażać standardy ochrony małoletnich w placówkach medycznych?" 3-4.07.2024 r.

Szkolenie adresowane jest do osób zarządzających, kierujących i pracujących w podmiotach prowadzących działalność MEDYCZNĄ, w której pacjentami i pacjentkami są dzieci. Obowiązuje kwalifikacja do udziału, a w przypadku wielu zgłoszeń z 1 placówki zastrzegamy sobie prawo przyjęcia maksymalnie 2 osób. 

UWAGA! Wysłanie zgłoszenia NIE GWARANTUJE udziału. Zgłoszenia będą weryfikowane. Potwierdzeniem zakwalifikowania będzie automatyczne powiadomienie mailowe  zatytułowane "Zapisano", a na przycisku widoczny będzie napis "Wypisz się" lub "Zapisano".  Brak takiej wiadomości oznacza niezakwalifikowanie (na przycisku widoczny będzie nadal napis "Wycofaj zgłoszenie"). 

W pierwszej kolejności do udziału kwalifikowane będą osoby reprezentujące różne typy placówek medycznych (np. przychodnie POZ, szpitale dziecięce, kliniczne, placówki ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, pielęgniarskie, położnicze itp.), które przynajmniej w części finansowane są ze środków publicznych.

Szkolenie obejmuje 2 spotkania online dzień po dniu (środa-czwartek) w g. 10:00 - 14:00. Łączny czas trwania: 8 godzin.

Zakres merytoryczny: 

 • standardy ochrony małoletnich i Polityka ochrony dzieci (POD) – obecny stan prawny, perspektywa ustawodawcy;
 • wprowadzenie do identyfikacji krzywdzenia dzieci;
 • działania profilaktyczne oraz procedury interwencji: reagowanie na przejawy krzywdzenia dzieci, tworzenie zasad bezpiecznych relacji; 
 • standardy ochrony małoletnich w praktyce: czynniki ryzyka i szanse;
 • wypracowywanie elementów dokumentu POD, przydatne narzędzia i zasoby, wykorzystanie narzędzi AI; 
 • planowanie działań w podmiocie - jak krok po kroku przejść proces tworzenia Polityki w organizacji, przegląd dobrych praktyk, tworzenie planu działania. 

Liczba miejsc w grupie: 20

UWAGA! Aby otrzymać zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu wymagana jest obecności w obu częściach szkolenia. Do udziału konieczny jest indywidualny dostęp do komputera z kamerką, nie ma możliwości uczestnictwa przez telefon komórkowy i/lub bez kamerki.

Więcej o standardach ochrony dzieci >>

Szkolenie jest finansowane ze środków Save the Children International

Miastocała Polska
MiejsceZoom
Początek03.07.2024 10:00
Koniec04.07.2024 14:00
Prowadzący
Grupa docelowaosoby kierujące i pracujące w ośrodkach medycznych
Zaloguj się
"Wdrażanie Standardów Ochrony Małoletnich w instytucjonalnej pieczy zastępczej" 3-4.07.2024 r.

Szkolenie adresowane jest do osób zarządzających i pracujących w INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ. Obowiązuje kwalifikacja do udziału, a w przypadku wielu zgłoszeń z 1 placówki zastrzegamy sobie prawo przyjęcia maksymalnie 2 osób. 

UWAGA! Wysłanie zgłoszenia NIE GWARANTUJE udziału. Zgłoszenia będą weryfikowane. Potwierdzeniem zakwalifikowania będzie automatyczne powiadomienie mailowe  zatytułowane "Zapisano", a na przycisku widoczny będzie napis "Wypisz się" lub "Zapisano".  Brak takiej wiadomości oznacza niezakwalifikowanie (na przycisku widoczny będzie nadal napis "Wycofaj zgłoszenie"). 

Szkolenie obejmuje 2 spotkania online dzień po dniu w g. 10:00 - 14:00. Łączny czas trwania: 8 godzin.

Zakres merytoryczny: 

 • standardy ochrony małoletnich i Polityka ochrony dzieci (POD) – obecny stan prawny, perspektywa ustawodawcy;
 • wprowadzenie do identyfikacji krzywdzenia dzieci;
 • działania profilaktyczne oraz procedury interwencji: reagowanie na przejawy krzywdzenia dzieci, tworzenie zasad bezpiecznych relacji; 
 • standardy ochrony małoletnich w praktyce: czynniki ryzyka i szanse;
 • wypracowywanie elementów dokumentu POD, przydatne narzędzia i zasoby, wykorzystanie narzędzi AI; 
 • planowanie działań w podmiocie - jak krok po kroku przejść proces tworzenia Polityki w organizacji, przegląd dobrych praktyk, tworzenie planu działania. 

Liczba miejsc w grupie: 20

UWAGA! Aby otrzymać zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu wymagana jest obecności w obu częściach szkolenia.

Więcej o standardach ochrony dzieci >>

Szkolenie jest finansowane ze środków Save the Children International

Miastocała Polska
MiejsceZoom
Początek03.07.2024 10:00
Koniec04.07.2024 14:00
Prowadzący
Grupa docelowaosoby reprezentujące instytucjonalną pieczę zastępczą
Zaloguj się
"Jak wdrażać standardy ochrony małoletnich w placówkach religijnych?" 4-5.07.2024 r.

Szkolenie adresowane jest do osób zarządzających, kierujących i pracujących w placówkach prowadzących działalność RELIGIJNĄ. Obowiązuje kwalifikacja do udziału, a w przypadku wielu zgłoszeń z 1 placówki zastrzegamy sobie prawo przyjęcia maksymalnie 2 osób. 

UWAGA! Wysłanie zgłoszenia NIE GWARANTUJE udziału. Zgłoszenia będą weryfikowane. Potwierdzeniem zakwalifikowania będzie automatyczne powiadomienie mailowe  zatytułowane "Zapisano", a na przycisku widoczny będzie napis "Wypisz się" lub "Zapisano".  Brak takiej wiadomości oznacza niezakwalifikowanie (na przycisku widoczny będzie nadal napis "Wycofaj zgłoszenie"). 

Szkolenie obejmuje 2 spotkania online dzień po dniu (czwartek-piątek) w g. 8:30 - 12:30. Łączny czas trwania: 8 godzin.

Zakres merytoryczny: 

 • standardy ochrony małoletnich i Polityka ochrony dzieci (POD) – obecny stan prawny, perspektywa ustawodawcy;
 • wprowadzenie do identyfikacji krzywdzenia dzieci;
 • działania profilaktyczne oraz procedury interwencji: reagowanie na przejawy krzywdzenia dzieci, tworzenie zasad bezpiecznych relacji; 
 • standardy ochrony małoletnich w praktyce: czynniki ryzyka i szanse;
 • wypracowywanie elementów dokumentu POD, przydatne narzędzia i zasoby, wykorzystanie narzędzi AI; 
 • planowanie działań w podmiocie - jak krok po kroku przejść proces tworzenia Polityki w organizacji, przegląd dobrych praktyk, tworzenie planu działania. 

Liczba miejsc w grupie: 24

UWAGA! Aby otrzymać zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu wymagana jest obecności w obu częściach szkolenia. Konieczny jest również indywidualny dostęp do komputera z kamerką. 

Więcej o standardach ochrony dzieci >>

Szkolenie jest finansowane ze środków Save the Children International

Miastocała Polska
MiejsceZoom
Początek04.07.2024 08:30
Koniec05.07.2024 12:30
Prowadzący
Grupa docelowaosoby reprezentujące działalność religijną
Zaloguj się
"Jak wdrażać standardy ochrony małoletnich w sporcie? " 11-12.07.2024 r.

Szkolenie adresowane jest do osób zarządzających, kierujących i pracujących w podmiotach prowadzących działalność sportową. Obowiązuje kwalifikacja do udziału, a w przypadku wielu zgłoszeń z 1 placówki zastrzegamy sobie prawo przyjęcia maksymalnie 2 osób. 

UWAGA! Wysłanie zgłoszenia NIE GWARANTUJE udziału. Zgłoszenia będą weryfikowane. Potwierdzeniem zakwalifikowania będzie automatyczne powiadomienie mailowe  zatytułowane "Zapisano", a na przycisku widoczny będzie napis "Wypisz się" lub "Zapisano".  Brak takiej wiadomości oznacza niezakwalifikowanie (na przycisku widoczny będzie nadal napis "Wycofaj zgłoszenie"). 

Szkolenie obejmuje 2 spotkania online dzień po dniu w g. 9:00 - 13:00. Łączny czas trwania: 8 godzin.

Zakres merytoryczny: 

 • standardy ochrony małoletnich i Polityka ochrony dzieci (POD) – obecny stan prawny, perspektywa ustawodawcy;
 • wprowadzenie do identyfikacji krzywdzenia dzieci;
 • działania profilaktyczne oraz procedury interwencji: reagowanie na przejawy krzywdzenia dzieci, tworzenie zasad bezpiecznych relacji; 
 • standardy ochrony małoletnich w praktyce: czynniki ryzyka i szanse;
 • wypracowywanie elementów dokumentu POD, przydatne narzędzia i zasoby, wykorzystanie narzędzi AI; 
 • planowanie działań w podmiocie - jak krok po kroku przejść proces tworzenia Polityki w organizacji, przegląd dobrych praktyk, tworzenie planu działania. 

Liczba miejsc w grupie: 24

UWAGA! Aby otrzymać zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu wymagana jest obecności w obu częściach szkolenia. Konieczny jest również indywidualny dostęp do komputera z kamerką. 

Więcej o standardach ochrony dzieci >>

Szkolenie jest finansowane ze środków Plan International przekazanych przez DEC w ramach realizacji projektu pn. „Children affected by the Ukraine Crisis and host communities thrive in safe home environments in Poland”. Financed by the project entitled „Children affected by the Ukraine Crisis and host communities thrive in safe home environments in Poland".


Miastocała Polska
MiejsceZoom
Początek11.07.2024 09:00
Koniec12.07.2024 13:00
Prowadzący
Grupa docelowaosoby reprezentujące działalność sportową
Zaloguj się
"Jak wdrażać standardy ochrony małoletnich?" 11-12.07.2024 r.

Szkolenie adresowane jest do osób reprezentujących placówki różnego typu, w których przebywają - czasowo lub na stałe - dzieci. 

Obowiązuje kwalifikacja do udziału, a w przypadku wielu zgłoszeń z 1 placówki zastrzegamy sobie prawo przyjęcia maksymalnie 2 osób. 

UWAGA! Wysłanie zgłoszenia NIE GWARANTUJE udziału. Zgłoszenia będą weryfikowane. Potwierdzeniem zakwalifikowania będzie automatyczne powiadomienie mailowe  zatytułowane "Zapisano", a na przycisku widoczny będzie napis "Wypisz się" lub "Zapisano".  Brak takiej wiadomości oznacza niezakwalifikowanie (na przycisku widoczny będzie nadal napis "Wycofaj zgłoszenie"). 

Szkolenie obejmuje 2 spotkania online dzień po dniu (środa-czwartek) w g. 12:30 - 16:30. Łączny czas trwania: 8 godzin.

Zakres merytoryczny: 

 • standardy ochrony małoletnich i Polityka ochrony dzieci (POD) – obecny stan prawny, perspektywa ustawodawcy;
 • wprowadzenie do identyfikacji krzywdzenia dzieci;
 • działania profilaktyczne oraz procedury interwencji: reagowanie na przejawy krzywdzenia dzieci, tworzenie zasad bezpiecznych relacji; 
 • standardy ochrony małoletnich w praktyce: czynniki ryzyka i szanse;
 • wypracowywanie elementów dokumentu POD, przydatne narzędzia i zasoby, wykorzystanie narzędzi AI; 
 • planowanie działań w podmiocie - jak krok po kroku przejść proces tworzenia Polityki w organizacji, przegląd dobrych praktyk, tworzenie planu działania. 

Liczba miejsc w grupie: 24

UWAGA! Aby otrzymać zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu wymagana jest obecności w obu częściach szkolenia. Konieczny jest również indywidualny dostęp do komputera z kamerką. 

Więcej o standardach ochrony dzieci >>

Spotkanie zorganizowane we współpracy z UNHCR, Agencją ONZ ds. Uchodźców, '
w ramach projektu "Protecting and empowering refugee children and their families in 2024"


Miastocała Polska
MiejsceZoom
Początek11.07.2024 12:30
Koniec12.07.2024 16:30
Prowadzący
Grupa docelowaosoby reprezentujące podmioty, w których przebywają dzieci
Zaloguj się
Webinar „Kogo z personelu należy sprawdzać w rejestrach? Po pierwsze - analiza czynników ryzyka" 11.07.2024 r.

Do udziału zapraszamy osoby prowadzące, zarządzające i pracujące w podmiotach różnego typu, do których uczęszczają albo w których przebywają lub mogą przebywać dzieci.

W szczególności: osoby reprezentujące placówki prowadzące działalność oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, jak również z podmiotów świadczących usługi hotelarskie oraz turystyczne, a także prowadzące inne miejsca zakwaterowania zbiorowego; osoby odpowiadające w podmiotach za opracowanie i wdrożenie standardów ochrony dzieci.

Spotkanie poświęcone będzie najczęściej zgłaszanym przez osoby wdrażające standardy ochrony małoletnich w podmiotach do tego zobowiązanych pytaniom i wątpliwościom, dotyczącym weryfikacji personelu w rejestrach

Podczas webinaru zapoznamy uczestników z pojęciem czynników ryzyka krzywdzenia dzieci w instytucjach i postrzeganiem standardów ochrony dzieci jako narzędzi minimalizowania zidentyfikowanych w konkretnym podmiocie ryzyk. Omówimy i pokażemy, jak w praktyce stosować narzędzie do analizy ryzyka w podmiocie (narzędzie opisane jest w publikacji "Bezpieczna placówka, bezpieczna organizacja. Przewodnik po narzędziu do analizy ryzyka w procesie weryfikacji personelu" dostępnej na stronie Standardy Ochrony Dzieci TUTAJ.)

Więcej o standardach ochrony dzieci >>

Zapisanie się na webinar JEST jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników. Po wyczerpaniu się dostępnych miejsc automatycznie uruchomią się zapisy na listę rezerwową ("Wyślij zgłoszenie")Miastocała Polska
MiejsceZoom
Początek11.07.2024 17:00
Koniec11.07.2024 19:00
Liczba miejsc391
Prowadzący
Grupa docelowaosoby pracujące w różnego rodzaju placówkach, gdzie przebywają/uczęszczają dzieci
Zaloguj się
"Jak wdrażać standardy ochrony małoletnich w jednoosobowych firmach?" 18-19.07.2024 r.

Szkolenie adresowane jest do osób prowadzących JEDNOOSOOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. 

Obowiązuje kwalifikacja do udziału, a w przypadku wielu zgłoszeń z 1 placówki zastrzegamy sobie prawo przyjęcia maksymalnie 2 osób. 

UWAGA! Wysłanie zgłoszenia NIE GWARANTUJE udziału. Zgłoszenia będą weryfikowane. Potwierdzeniem zakwalifikowania będzie automatyczne powiadomienie mailowe  zatytułowane "Zapisano", a na przycisku widoczny będzie napis "Wypisz się" lub "Zapisano".  Brak takiej wiadomości oznacza niezakwalifikowanie (na przycisku widoczny będzie nadal napis "Wycofaj zgłoszenie"). 

Szkolenie obejmuje 2 spotkania online dzień po dniu w g. 10:00 - 14:00. Łączny czas trwania: 8 godzin.

Zakres merytoryczny: 

 • standardy ochrony małoletnich i Polityka ochrony dzieci (POD) – obecny stan prawny, perspektywa ustawodawcy;
 • wprowadzenie do identyfikacji krzywdzenia dzieci;
 • działania profilaktyczne oraz procedury interwencji: reagowanie na przejawy krzywdzenia dzieci, tworzenie zasad bezpiecznych relacji; 
 • standardy ochrony małoletnich w praktyce: czynniki ryzyka i szanse;
 • wypracowywanie elementów dokumentu POD, przydatne narzędzia i zasoby, wykorzystanie narzędzi AI; 
 • planowanie działań w podmiocie - jak krok po kroku przejść proces tworzenia Polityki w organizacji, przegląd dobrych praktyk, tworzenie planu działania. 

Liczba miejsc w grupie: 24

UWAGA! Aby otrzymać zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu wymagana jest obecności w obu częściach szkolenia. Konieczny jest również indywidualny dostęp do komputera z kamerką. 

Więcej o standardach ochrony dzieci >>

Szkolenie finansowane jest ze środków Save the Children International.

Miastocała Polska
MiejsceZoom
Początek18.07.2024 10:00
Koniec19.07.2024 14:00
Prowadzący
Grupa docelowaosoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
Zaloguj się
"Jak wdrażać standardy ochrony małoletnich?" 29-30.07.2024 r.

Szkolenie adresowane jest do osób reprezentujących placówki różnego typu, w których przebywają - czasowo lub na stałe - dzieci. 

Obowiązuje kwalifikacja do udziału, a w przypadku wielu zgłoszeń z 1 placówki zastrzegamy sobie prawo przyjęcia maksymalnie 2 osób. 

UWAGA! Wysłanie zgłoszenia NIE GWARANTUJE udziału. Zgłoszenia będą weryfikowane. Potwierdzeniem zakwalifikowania będzie automatyczne powiadomienie mailowe  zatytułowane "Zapisano", a na przycisku widoczny będzie napis "Wypisz się" lub "Zapisano".  Brak takiej wiadomości oznacza niezakwalifikowanie (na przycisku widoczny będzie nadal napis "Wycofaj zgłoszenie"). 

Szkolenie obejmuje 2 spotkania online dzień po dniu (poniedziałek-wtorek) w g. 12:00 - 16:00. Łączny czas trwania: 8 godzin.

Zakres merytoryczny: 

 • standardy ochrony małoletnich i Polityka ochrony dzieci (POD) – obecny stan prawny, perspektywa ustawodawcy;
 • wprowadzenie do identyfikacji krzywdzenia dzieci;
 • działania profilaktyczne oraz procedury interwencji: reagowanie na przejawy krzywdzenia dzieci, tworzenie zasad bezpiecznych relacji; 
 • standardy ochrony małoletnich w praktyce: czynniki ryzyka i szanse;
 • wypracowywanie elementów dokumentu POD, przydatne narzędzia i zasoby, wykorzystanie narzędzi AI; 
 • planowanie działań w podmiocie - jak krok po kroku przejść proces tworzenia Polityki w organizacji, przegląd dobrych praktyk, tworzenie planu działania. 

Liczba miejsc w grupie: 24

UWAGA! Aby otrzymać zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu wymagana jest obecności w obu częściach szkolenia. Konieczny jest również indywidualny dostęp do komputera z kamerką. 

Więcej o standardach ochrony dzieci >>

Spotkanie zorganizowane we współpracy z UNHCR, Agencją ONZ ds. Uchodźców, '
w ramach projektu "Protecting and empowering refugee children and their families in 2024"


Miastocała Polska
MiejsceZoom
Początek29.07.2024 12:00
Koniec30.07.2024 16:00
Prowadzący
Grupa docelowaosoby reprezentujące podmioty, w których przebywają dzieci
Zaloguj się
"Jak wdrażać standardy ochrony małoletnich?" 29-30.07.2024r.

Szkolenie adresowane jest do osób reprezentujących placówki różnego typu, w których przebywają - czasowo lub na stałe - dzieci. 

Obowiązuje kwalifikacja do udziału, a w przypadku wielu zgłoszeń z 1 placówki zastrzegamy sobie prawo przyjęcia maksymalnie 2 osób. 

UWAGA! Wysłanie zgłoszenia NIE GWARANTUJE udziału. Zgłoszenia będą weryfikowane. Potwierdzeniem zakwalifikowania będzie automatyczne powiadomienie mailowe  zatytułowane "Zapisano", a na przycisku widoczny będzie napis "Wypisz się" lub "Zapisano".  Brak takiej wiadomości oznacza niezakwalifikowanie (na przycisku widoczny będzie nadal napis "Wycofaj zgłoszenie"). 

Szkolenie obejmuje 2 spotkania online dzień po dniu (poniedziałek, wtorek) w g. 12.30-16.30. Łączny czas trwania: 8 godzin.

Zakres merytoryczny: 

 • standardy ochrony małoletnich i Polityka ochrony dzieci (POD) – obecny stan prawny, perspektywa ustawodawcy;
 • wprowadzenie do identyfikacji krzywdzenia dzieci;
 • działania profilaktyczne oraz procedury interwencji: reagowanie na przejawy krzywdzenia dzieci, tworzenie zasad bezpiecznych relacji; 
 • standardy ochrony małoletnich w praktyce: czynniki ryzyka i szanse;
 • wypracowywanie elementów dokumentu POD, przydatne narzędzia i zasoby, wykorzystanie narzędzi AI; 
 • planowanie działań w podmiocie - jak krok po kroku przejść proces tworzenia Polityki w organizacji, przegląd dobrych praktyk, tworzenie planu działania. 

Liczba miejsc w grupie: 24

UWAGA! Aby otrzymać zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu wymagana jest obecności w obu częściach szkolenia. Konieczny jest również indywidualny dostęp do komputera z kamerką. 

Więcej o standardach ochrony dzieci >>

Spotkanie zorganizowane we współpracy z UNHCR, Agencją ONZ ds. Uchodźców, '
w ramach projektu "Protecting and empowering refugee children and their families in 2024"


Miastocała Polska
MiejsceZoom
Początek29.07.2024 12:30
Koniec30.07.2024 16:30
Prowadzący
Grupa docelowaosoby reprezentujące podmioty, w których przebywają dzieci
Zaloguj się