maj 2024
Powrót
"Metodyka przesłuchiwania dzieci" 13-14.05.2024 r.

Szkolenie kierowane jest do osób reprezentujących wymiar sprawiedliwości: sędzie i sędziów, prokuratorki i prokuratorów oraz biegłe i biegłych sądowych.

Wysłanie zgłoszenia NIE jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału. Potwierdzeniem zakwalifikowania będzie automatyczne powiadomienie mailowe  zatytułowane "Zapisano", a na przycisku widoczny będzie napis "Wypisz się" lub "Zapisano".  Brak takiej wiadomości oznacza niezakwalifikowanie (na przycisku widoczny będzie nadal napis "Wycofaj zgłoszenie").

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji przesłuchania małoletnich świadków w postępowaniu karnym, zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi oraz dążeniem do uzyskania od przesłuchiwanych dzieci wartościowego materiału dowodowego, przy równoczesnej ochronie ich przed wtórną wiktymizacją. W szkoleniu chcemy osiągnąć balans między przekazem wiedzy a zdobyciem umiejętności nawiązania relacji z dzieckiem, zadawania pytań, poradzenia sobie z różnymi sytuacjami w czasie przesłuchania.

Zapewniamy lunch.

Limit miejsc: 15

UWAGA! Wysłanie zgłoszenia NIE jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału.MiastoOlsztyn
MiejsceWarmiński Hotel & Conference. ul. Kołobrzeska 1 (wejście od ul. Kościuszki)
Początek13.05.2024 09:00
Koniec14.05.2024 17:24
Prowadzący
Grupa docelowasędzie_owie, prokuratorki_rzy, biegłe_li sądowi
Zaloguj się
"Jak wdrażać standardy ochrony małoletnich?" 17.05.2024

UWAGA! Zmiana miejsca szkolenia!

Szkolenie adresowane jest do osób reprezentujących placówki/ podmioty różnego typu, do których uczęszczają, albo w których przebywają lub mogą przebywać dzieci. Odbędzie się w OLSZTYNIE.

Wysłanie zgłoszenia NIE jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału. Potwierdzeniem zakwalifikowania będzie automatyczne powiadomienie mailowe  zatytułowane "Zapisano", a na przycisku widoczny będzie napis "Wypisz się" lub "Zapisano".  Brak takiej wiadomości oznacza niezakwalifikowanie (na przycisku widoczny będzie nadal napis "Wycofaj zgłoszenie").

Szkolenie adresowane jest do osób z placówek prowadzących działalność oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do których uczęszczają albo w których przebywają lub mogą przebywać dzieci.

Z jednej organizacji może zgłosić się jedna osoba.

Zgodnie z nowym prawem od 15 lutego 2024 roku każdy podmiot pracujący z dziećmi ma obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę jest ekspertem w tym obszarze. Od ponad 15 lat promujemy i wdrażamy standardy w Polsce.  

Celem szkolenia jest przygotowanie do wdrożenia standardów ochrony małoletnich (standardów ochrony dzieci) oraz wyposażenie w umiejętności z zakresu tworzenia Polityki ochrony dzieci, a także  przekazanie uczestnikom wiedzy na temat roli instytucji w przeciwdziałaniu krzywdzeniu dzieci - działań  profilaktycznych oraz reagowania w sytuacjach podejrzenia krzywdzenia dziecka.

Zakres merytoryczny: kontekst prawny, rozpoznawanie krzywdzenia dzieci, proces budowania Polityki ochrony dzieci w placówce (praktyczne ćwiczenia tworzenia zapisów, identyfikacji zagrożeń, praktycznego stosowania) i wdrażania standardów.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem: standardy@fdds.pl.  

Więcej informacji o standardach na stronie: Standardy Ochrony Dzieci (fdds.pl)

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

UWAGA! Wysłanie zgłoszenia NIE jest jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników. Zgłoszenia będą weryfikowane. Osoby zakwalifikowane do udziału zostaną poinformowane powiadomieniem z platformy o zapisie na wydarzenie (mail zatytułowany „Zapisano”).

Zapisanie się na wydarzenie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu udziału w szkoleniach otwartych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę >> Odstępstwo dotyczy  minimalnej grupy - 15 osób.

Liczba dostępnych miejsc: 24


Szkolenie jest finansowane ze środków Save the Children International

MiastoOLSZTYN
MiejsceHotel Warmiński, ul. Kołobrzeska 1
Początek17.05.2024 08:00
Koniec17.05.2024 16:00
Prowadzący
Grupa docelowaosoby pracujące w różnego rodzaju placówkach, gdzie przebywają/uczęszczają dzieci
Zaloguj się
"Jak wdrażać standardy ochrony małoletnich?" 29.05.2024 r.

Szkolenie adresowane jest do osób reprezentujących placówki/ podmioty różnego typu, do których uczęszczają, albo w których przebywają lub mogą przebywać dzieci. Odbędzie się w POZNANIU.

Wysłanie zgłoszenia NIE jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału. Potwierdzeniem zakwalifikowania będzie automatyczne powiadomienie mailowe  zatytułowane "Zapisano", a na przycisku widoczny będzie napis "Wypisz się" lub "Zapisano".  Brak takiej wiadomości oznacza niezakwalifikowanie (na przycisku widoczny będzie nadal napis "Wycofaj zgłoszenie").

Szkolenie adresowane jest do osób z placówek prowadzących działalność oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do których uczęszczają albo w których przebywają lub mogą przebywać dzieci.

Z jednej organizacji może zgłosić się jedna osoba.

Zgodnie z nowym prawem od 15 lutego 2024 roku każdy podmiot pracujący z dziećmi ma obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę jest ekspertem w tym obszarze. Od ponad 15 lat promujemy i wdrażamy standardy w Polsce.  

Celem szkolenia jest przygotowanie do wdrożenia standardów ochrony małoletnich (standardów ochrony dzieci) oraz wyposażenie w umiejętności z zakresu tworzenia Polityki ochrony dzieci, a także  przekazanie uczestnikom wiedzy na temat roli instytucji w przeciwdziałaniu krzywdzeniu dzieci - działań  profilaktycznych oraz reagowania w sytuacjach podejrzenia krzywdzenia dziecka.

Zakres merytoryczny: kontekst prawny, rozpoznawanie krzywdzenia dzieci, proces budowania Polityki ochrony dzieci w placówce (praktyczne ćwiczenia tworzenia zapisów, identyfikacji zagrożeń, praktycznego stosowania) i wdrażania standardów.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem: standardy@fdds.pl.  

Więcej informacji o standardach na stronie: Standardy Ochrony Dzieci (fdds.pl)

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

UWAGA! Wysłanie zgłoszenia NIE jest jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników. Zgłoszenia będą weryfikowane. Osoby zakwalifikowane do udziału zostaną poinformowane powiadomieniem z platformy o zapisie na wydarzenie (mail zatytułowany „Zapisano”).

Zapisanie się na wydarzenie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu udziału w szkoleniach otwartych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę >> 

Liczba dostępnych miejsc: 20


Szkolenie jest finansowane ze środków Save the Children International

MiastoPoznań
MiejsceCentrum Profilaktyki „Świt”, ul. Świt 34/36, Poznań
Początek29.05.2024 08:00
Koniec29.05.2024 16:00
Prowadzący
Grupa docelowaosoby pracujące w różnego rodzaju placówkach, gdzie przebywają/uczęszczają dzieci
Zaloguj się