Maria Keller-Hamela

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada certyfikat PARPA specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Prowadzi szkolenia z zakresu problematyki krzywdzenia dzieci i przesłuchiwania dzieci dla różnych grup zawodowych m.in. dla sędziów, prokuratorów, psychologów, pedagogów.

< wróć