banner z czarno-czerwoną grafiką konferencji

PROGRAM KONFERENCJI


8:30 Otwarcie konferencji

8:40 - 10:15 Ochrona prawna małoletniego w postępowaniu karnym

 • Jak reagować, żeby nie wiktymizować? O interwencji prawnej w kontekście małoletniego w procesie karnym  – r. pr. Dawid Świeczkowski, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku

 • Opiniowanie psychologiczne w sprawach małoletnich świadków pokrzywdzonych przemocą - możliwości i ograniczenia – dr nauk humanistycznych z zakresu psychologii Agnieszka Haś, Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. Dra J. Sehna w Krakowie

  Moderatorka: r.pr. dr Marta Flis-Świeczkowska, FDDS

10:15 - 10:45 Przerwa kawowa

10:45 - 12:30 Wybrane konsekwencje doświadczania traumy

 • Czynniki środowiskowe wpływające na zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży – dr Halszka Witkowska, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne

 • Demoralizacja dzieci i młodzieży po doświadczeniu traumy –Jolanta Zboińska, Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii

 • "Zasady bezpiecznych relacji" w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych. Czego mogą nas nauczyć dzieci z trudnych miejsc? - Magdalena Hojnor, dr Anna Krawczak, FDDS 

  Moderatorka: Karolina Szot, FDDS

12:30 - 13:15 Przerwa kawowa i budowanie współpracy

13:15 - 15:00 Wybrane zagadnienia we wsparciu i psychoterapii dzieci i młodzieży

 • Trauma, mentalizacja i czas dojrzewania – Anna Król-Kuczkowska, Michał Głuszek, HUMANI Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

 • Towarzyszenie osobie transpłciowej i niebinarnej w pracy psychologicznej - dr nauk społecznych Magdalena Nowacka, Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Centrum Seksuologii i Psychoterapii w Sopocie

  Moderatorka: dr Agata Milik-Brzezińska, FDDS


15:00 Zamknięcie konferencji


---------------------------------------------

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu do dnia wydarzenia.


Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Fundacji Drzewo i Jutro

zielone prostokątne logo z drzewem

PATRONAT
OSOBY WYSTĘPUJĄCE


Dawid Świeczkowski -  radca prawny; członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku; pracownik naukowy w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; prelegent i uczestnik licznych konferencji naukowych oraz autor lub współautor publikacji naukowych dotyczących zagadnień związanych z postępowaniem karnym, w tym poruszających sytuację prawną pokrzywdzonych; doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. świadcząc pomoc prawną w Centrum Pomocy Dzieciom FDDS w Gdańsku
Agnieszka Haś - doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, biegła Instytutu Ekspertyz Sądowych. Specjalizuje się m.in. w problematyce małoletnich świadków pokrzywdzonych przemocą, sprawach rodzinnych i nieletnich oraz dotyczących samobójstw. Autorka publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych ze wskazanej tematyki, wykładowca Centrum Edukacyjnego Nauk Sądowych przy Instytucie Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie, KSSiP oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Halszka Witkowska - doktor, suicydolog, Ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, Wykładowca na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, Pomysłodawczyni i koordynatorka serwisu Życie warte jest rozmowy (www.zwjr.pl)

Jolanta Zboińska - psycholog, pedagog, certyfikowany psychotraumatolog, certyfikowany superwizor psychotraumatologii, certyfikowana trenerka metody EMDR II stopnia, prezeska Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii, prezeska Polskiej Federacji Psychotraumatologii, wieloletni wykładowca Kolegium Studiów Podyplomowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie psychologii klinicznej, laureatka międzynarodowej  Nagrody "Dzieci Europy" w 2007 roku, autorka programu szkoleniowego Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii oraz trenerka w Fundacji PCP. 

Anna Krawczak - antropolożka i badaczka, dr nauk humanistycznych, współzałożycielka Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem IEiAK UW, certyfikowana praktyczka Trust-Based Relational Intervention TBRI, współautorka szkolenia MENTOR dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe i rodzinne domy dziecka. Autorka i współautorka licznych publikacji, książek naukowych i artykułów prasowych poświęconych m.in. prawom dziecka, antropologii pokrewieństwa, pieczy zastępczej i adopcji. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest członkinią zespołu programu Standardy Ochrony Dzieci,
   Magdalena Hojnor - specjalizuje się we wdrażaniu standardów i upowszechnianiu wiedzy z zakresu profilaktyki krzywdzenia dzieci:  w obszarze podróży i turystyki, placówkach wychowawczo-resocjalizacyjnych oraz ośrodków dla cudzoziemców. Od ponad 20 lat związana z sektorem pozarządowym. Inicjatorka, twórczyni i koordynatorka kampanii i projektów społecznych skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym.  Edukatorka finansowa, specjalistka w zakresie tworzenia i oceny biznesplanów oraz strategii rozwoju dla początkujących organizacji pozarządowych. Ekspertka w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest członkinią zespołu programu Standardy Ochrony Dzieci,
Michał Głuszek - psycholog, psychoterapeuta. Absolwent psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiów trenerskich na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i Studium Psychoterapii oraz Szkoły Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Pracował w wielu placówkach zajmujących się leczeniem zdrowia psychicznego ambulatoryjnie i na oddziałach szpitalnych. Wykłada w Zaawansowanej Szkole Współczesnej Psychoterapii Psychodynamicznej. Jest członkiem zarządu Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i członkiem Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w nurcie psychodynamicznym i MBT.
Anna Król-Kuczkowska - psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka. Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studium Psychoterapii, Studium Terapii Rodzin oraz Studium Terapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ukończyła również zaawansowane szkolenie, tzw. Core Training, w nurcie psychodynamicznej psychoterapii krótkoterminowej (ISTDP).Szkoliła się również z Psychoterapii Opartej na Mentalizacji (MBT) w Centrum Anny Freud w Londynie, uzyskując międzynarodowy certyfikat MBT Practitioner Certificate Kieruje pracą Pracowni Psychoterapii HUMANI w Poznani będącą  międzynarodowym partnerem Anna Freud Centre w Londynie oraz  członkiem MBT Global Network. Jest również kierownikiem Zaawansowanej Szkoły Współczesnej Psychoterapii Psychodynamicznej oraz założycielką Akademii Mentalizacji.  Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, w którym w 2019 roku objęła funkcję Prezesa Zarządu Głównego. Jest również członkinią Europejskiego Towarzystwa Badań nad Zaburzeniami Osobowości (ESSPD). Jest redaktor prowadzącą Biblioteki Nowej Myśli w Psychoterapii oraz wykładowczynią.
Magdalena Nowacka - dr nauk społecznych, magister psychologii, absolwentka seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS oraz asystentka badawczo-dydaktyczna w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.. W trakcie certyfikacji z psychoterapii poznawczo-behawioralnej na Uniwersytecie SWPS. Certyfikowana edukatorka seksualna i trenerka antydyskryminacyjna. Od 2019 roku prowadzi grupę wsparcia dla osób transpłciowych oraz konsultacje dla osób im bliskich przy Stowarzyszeniu na rzecz osób LGBT Tolerado. Specjalizuje się w tematach dotyczących tożsamości płciowej i tożsamości seksualnej, prowadzi również proces opiniowania psychologiczno-seksuologicznego w kierunku rozpoznania dysforii płciowej.

REGULAMIN zapisów i udziału >>

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4 marca 2024, 12:11