Profilaktyka cyberprzemocy wśród młodzieży - szkolenia dla nauczycieli

20 kwietnia 2022

Zapraszamy nauczycieli pracujących z młodzieżą w wieku 13-16 do udziału w bezpłatnym szkoleniu na temat programu IMPACT. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do realizacji w szkołach programu profilaktycznego IMPACT mającego na celu zapobieganie zjawisku cyberprzemocy wśród młodzieży. 

Zajęcia mają formę trzech dwugodzinnych webinarów prowadzonych przez specjalistów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i realizowane będą w dniach 9-10 maja.

Zaplanowano 2 grupy/cykle:

• grupa 1  - w godz.10:00-12:00; 
• grupa 2  - w godz.17:00-19:00.

Zapisy TUTAJ.