Wspierająca rola szkoły

03 stycznia 2022

Pandemia w kraju nie ustępuje, niedawno wprowadzono nowe obostrzenia, czasowo wróciła zdalna szkoła.

W dalszym ciągu towarzyszy nam niepewność i niepokój.  

Jak w tej sytuacji szkoła może wspierać dzieci i rodziców?  Jak może dbać także o relacje wśród grona pedagogicznego? 

Pomocne w tym mogą być materiały edukacyjne (w tym scenariusze zajęć), które powstały we współpracy z naszą Fundacją w ramach projektu  "WspieraMY relacje!".  Gotowe pomoce dydaktyczne dla dyrektorów i nauczycieli oraz artykuły dla rodziców dostępne są na portalu edukacyjnym Librus i są to m.in.: