E-learningi dotyczące ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym

14 września 2021

Kursy e-learning poświęcone zagadnieniom ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w dwóch odsłonach - dla profesjonalistów oraz dla rodziców - dostępne są na stronie www.stopwykorzystywaniu.pl.

Zrealizowane zostały w ramach projektu "Chronimy dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym", mającym na celu stworzenie wysokiej jakości oferty edukacyjnej dla rodziców, edukatorów i profesjonalistów pracujących z dziećmi oraz ich rodzicami w obszarze ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym. Przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Powstała również dedykowana projektowi strona,  a dostępna zarówno w języku polskim, jak i litewskim oraz łotewskim.

Wg statystyk nagłaśnianych przez Radę Europy oraz zobowiązań wynikających z Konwencji z Lazarote 1 na 5 dzieci w Europie pada ofiarą wykorzystywania seksualnego. A w Polsce, na Litwie i Łotwie brakuje rozwiązań systemowych oraz strategii przeciwdziałania problemowi na poziomie edukacji formalnej i nieformalnej.

Dzięki kursom e-learning mamy nadzieję docierać do szerokiego grona osób, w szczególności profesjonalistów i rodziców, dla których tradycyjne metody edukacyjne (szkolenia stacjonarne, spotkania edukacyjne) są geograficznie trudniej dostępne. Ponadto wartością dodaną całego projektu i e-learningów jest wskazanie grupom docelowym, jak przy pomocy TIK mogą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności.

Zachęcamy do puszczania w świat naszych e-learningów!

Przejdź do kursów >>