Zaproszenie na szkolenie dotyczące wspierania odporności psychicznej dzieci

03 sierpnia 2021

Zapraszamy specjalistów pracujących z rodzinami i dziećmi do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. "Mentor rezyliencji - wspieranie odporności psychicznej dzieci doświadczających krzywdzenia".

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dwóch 3-dniowych etapach: w terminie 16-18.11. 2021 r. oraz 05-07.04.2022 r.

Liczba miejsc jest ograniczona - przyjmiemy maksymalnie 25 osób. Rekrutacja potrwa do 30.09.br.

Szkolenia w Polsce realizowane będą przez specjalistów Centrum Badań nad Rezyliencją (RiRes), jednostkę badawczą Wydziału Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca w Mediolanie (partnera technicznego projektu).

Więcej informacji:

Szkolenia realizowane są w ramach projektu "Pearls for children", którego celem jest zbudowanie sieci złożonej ze specjalistów pracujących z dziećmi, a także instytucji publicznych i podmiotów prywatnych zajmujących się przeciwdziałaniem krzywdzeniu dzieci, aby skuteczniej wykrywać i reagować na przypadki krzywdzenia oraz zapobiegać temu zjawisku.

Projekt finansowany ze środków programu Unii Europejskiej
"Prawa, równość i obywatelstwo" (2014-2020)