Nagrywanie szkoleń online

28 lipca 2021

Uprzejmie informujemy, że realizowane przez nas szkolenia online są rejestrowane, co wiąże się również z utrwalaniem wizerunku i głosu uczestników. Zgoda jest dobrowolna, ale wymagana do udziału w danym szkoleniu.

Szkolenia online nagrywane są dla naszych wewnętrznych potrzeb i do wykorzystania w celach:

  • wewnętrznej edukacji trenerów fundacji,
  • przygotowywania do zadań nowych pracowników,
  • realizacji zadań merytorycznych przez pracowników i stałych współpracowników.

Nagrania usuwane są z serwerów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę po zrealizowaniu powyższych celów eksploatacji.

Fundacja zobowiązuje się do korzystania z utrwalonego wizerunku w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dóbr osobistych osób trzecich.