Weź udział w szkoleniu online "Przeciwdziałanie przemocy w szkołach - program profilaktyczny IMPACT"

15 kwietnia 2021

Przeciwdziałanie przemocy w szkołach - program profilaktyczny IMPACT - szkolenie dla nauczycieli

Zapraszamy nauczycieli pracujących z młodzieżą w wieku 13-16 do udziału w bezpłatnym szkoleniu na temat programu IMPACT. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do realizacji w szkołach programu profilaktycznego IMPACT (impact.fdds.pl), obejmującego oddziaływania o charakterze interdyscyplinarnym i mającego na celu zapobieganie zjawisku cyberprzemocy wśród młodzieży w wieku 13-16 lat. Zajęcia mają formę trzech dwugodzinnych webinarów prowadzonych przez specjalistów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: Łukasza Wojtasika, Macieja Kępkę i Annę Czołnik.

Sprawdź szczegóły i zapisz się na szkolenie!