Przeczytaj książkę „Rodzina i ekrany. Relacje i bezpieczeństwo w świecie nowych technologii”

12 stycznia 2021

Zapraszamy do zapoznania się ze zbiorem wywiadów dotyczący korzystania z urządzeń ekranowych przez wszystkich członków rodziny. Materiał ma na celu uświadomienie rodzicom problemu nadużywania urządzeń ekranowych przez nich samych oraz dzieci i młodzież. Książka jest skierowana zarówno do profesjonalistów jak i rodziców.