Kongres Zdrowia Psychicznego

19 kwietnia 2024

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę została partnerem IV Kongresu Zdrowia Psychicznego, który odbędzie się w Warszawie w dniach 10-11 czerwca br. Kongres Zdrowia Psychicznego to największe wydarzenie w Polsce gromadzące osoby na różne sposoby związane z psychiatrią – ludzi doświadczonych kryzysem psychicznym, ich bliskich, lekarzy psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, pielęgniarek psychiatrycznych, asystentów zdrowienia, osób działających w fundacjach, stowarzyszeniach i innych organizacjach na rzecz osób, które przeżywają lub przeżyli załamanie zdrowia psychicznego. Uczestniczą w nim także pracownicy pomocy społecznej, przedstawiciele nauki, kultury i polityki, sojusznicy i przyjaciele ożywieni ideą przełamywania uprzedzeń wobec osób w kryzysach psychicznych. 

Ważnym tematem tegorocznego Kongresu będzie zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży i dalsze losy reformy psychiatrii dzieci i młodzieży

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od samego początku działalności wspiera dzieci i młodzież w radzeniu sobie z trudnymi doświadczeniami - w Telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111, w Centrach Pomocy Dzieciom, oferujących kompleksową pomoc osobom pokrzywdzonym przemocą, w kampaniach edukacyjnych i społecznych. Podczas Kongresu Zdrowia Psychicznego ekspertki i eksperci FDDS wezmą udział w debacie nt. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, a także poprowadzą warsztaty nt. wyzwań, jakie przed placówkami ochrony zdrowia stawia ustawowy obowiązek wdrażania standardów ochrony małoletnich. Standardy ochrony dzieci to zasady, których przyjęcie sprawia, że dana instytucja jest bezpieczna dla dzieci – jej personel potrafi zidentyfikować sytuacje stwarzające ryzyko krzywdzenia dziecka oraz podjąć działania zapewniające dzieciom bezpieczeństwo. W intencji ustawodawcy standardy powinny być żywym dokumentem, dostosowanym do specyfiki danego podmiotu. W czasie warsztatu wspólnie odpowiemy na pytanie, w jaki sposób w procesie opracowywania i wdrażania standardów można uwzględnić specyficzne uwarunkowania i potrzeby podmiotów działających w obszarze ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Zachęcamy do udziału w Kongresie. Program i szczegóły organizacyjne: https://kongreszp.org.pl