Szkolenie "Metodyka przesłuchiwania dzieci"

19 kwietnia 2024

Zapraszamy  osoby reprezentujące wymiar sprawiedliwości (sędzie i sędziów, prokuratorki i prokuratorów oraz biegłe i biegłych sądowych) do zapisów i udziału w szkoleniu pt. "Metodyka przesłuchiwania dzieci" w dn. 13-14.05.br. 

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji przesłuchania małoletnich świadków w postępowaniu karnym, zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi oraz dążeniem do uzyskania od przesłuchiwanych dzieci wartościowego materiału dowodowego, przy równoczesnej ochronie ich przed wtórną wiktymizacją. W szkoleniu chcemy osiągnąć balans między przekazem wiedzy a zdobyciem umiejętności nawiązania relacji z dzieckiem, zadawania pytań, poradzenia sobie z różnymi sytuacjami w czasie przesłuchania.

Szkolenie odbędzie się stacjonarnie w Olsztynie.

Więcej informacji i zapisy >>