Najnowszy raport FDDS o skali krzywdzenia dzieci

08 listopada 2023

Diagnoza przemocy wobec dzieci w Polsce 2023
Większość dzieci (79%) doświadczyła w swoim życiu choć raz przemocy lub zaniedbania! W roku poprzedzającym badanie było to 52%.

Zachęcamy do lektury najnowszego raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Diagnoza przemocy wobec dzieci w Polsce 2023 Badanie jest przeprowadzane cyklicznie co 5 lat od roku 2013. W tym roku wzięło w nim udział ponad 2 tys. uczniów w wieku 11 – 17 lat z całej Polski.