Konferencja 23-24.10.2023 r. - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

05 października 2023

Zapraszamy do rejestracji i udziału na 20. Ogólnopolską Konferencję "Dziecko pokrzywdzone przestępstwem" w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w dn. 23-24.10.2023 r. !

Poniżej publikujemy najczęściej pojawiające się pytania dotyczące rejestracji i udziału wraz z odpowiedziami - zachęcamy do zapoznania się z nimi.

1. Skąd wziąć kod/klucz dostępu do bezpłatnej rejestracji?

Kody/klucze dostępu zostały rozesłane do placówek/instytucji, zgodnie z dedykowanymi listami Ministerstwa Sprawiedliwości i Urzędu m.st. Warszawy. Najczęściej na ogólne adresy sekretariatów/informacji. Mogły jednak trafić również do spamu, lub zostać zablokowane przez serwer pocztowy. Sugerujemy dopytać także przełożone/przełożonych.

2. Czy w ramach rejestracji płatnej mogę dostać fakturę przed realizacją płatności?

Nie, nie wystawiamy faktur ani proform przed płatnością. Fakturowana jest każda wpłata, a na etapie rejestracji i przechodzenia do płatności możliwy jest wybór między fakturą na osobę fizyczną a na firmę/instytucję. UWAGA! Podanych w formularzy danych nie można potem zmienić. 

3. Kiedy dostanę fakturę?

Faktury wystawiane są do 7 dni od wpłat i wysyłane mailowo na adres Użytkownika.

4. Czy Organizator zapewnia nocleg i zwrot kosztów podróży?

Nie, koszty podróży i noclegu zostają po stronie Uczestnika. Nie zapewniamy również lunchu (będzie możliwość jego zakupu na miejscu). Uczestniczkom i uczestnikom konferencji zapewniamy: udział w sesjach, poczęstunek podczas przerw kawowych oraz zaświadczenie potwierdzające udział w wydarzeniu (udostępnione na platformie po wypełnieniu ewaluacji).

5. Co w sytuacji, jeśli okaże się, że nie mogę przyjechać?

W sytuacji nieobecności możliwe jest zastępstwo. Dotyczy to również rejestracji płatnej (wniesiona opłata jest jednak bezzwrotna). 

Rezygnując z udziału prosimy o:

  • wypisanie się z wydarzenia - jeżeli zastępstwo nie jest planowane - z wykorzystaniem funkcji "Wypisz się z..." dostępnej na stronie danej rejestracji w menu administracji,
  • lub - jeżeli przewiedziane jest zastępstwo - informację mailową na edukacja@fdds.pl od osoby rezygnującej z podaniem imienia i nazwiska osoby zastępującej,
  • albo - w sytuacji decyzji o zastępstwie na 1-4 dni przed wydarzeniem - podpisanie się na liście obecności w dniu konferencji w polu z imieniem i nazwiskiem osoby zastępowanej oraz kontakt mailowy z nami po wydarzeniu.

UWAGA! Zastępująca/zastępujący osobę pierwotnie zarejestrowaną również powinna mieć konto na platformie, jeżeli chciałaby po konferencji otrzymać zaświadczenie potwierdzające jej udział.     

6. W jakich godzinach jest konferencja i jaki jest program?

Aktualny program dostępny jest na dedykowanej konferencji stronie: konferencja.fdds.pl

7. Czy można wziąć udział w konferencji online?

Nie, tegoroczna konferencja odbywa się wyłącznie stacjonarnie. Nie będzie transmitowana online ani nagrywana.


Więcej informacji o zasadach rejestracji i udziału >>

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem edukacja@fdds.pl