Wrześniowe spotkanie Klubu Prawnika

13 września 2023

Zapraszamy na spotkanie Klubu Prawnika online 27.09.2023 r. o g. 16:00 - 

"Dylematy etyczne kuratora procesowego i pełnomocnika dziecka”.

Zapraszamy adwokatów, radców prawnych oraz prawników NGO’s na kolejne spotkanie Klubu Prawnika

Zapisy: https://forms.office.com/e/TPJatxEnwV

Radca prawny Jędrzej Klatka, który jako Przewodniczący Komisji ds. Modelowych Zasad Etyki działającej przy Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy w Brukseli zajmował się ujednolicaniem zasad etyki europejskich prawników, przedstawi z jakimi problemami etycznymi może się spotkać adwokat lub radca prawny pełniący obowiązki kuratora lub pełnomocnika procesowego dziecka, zwłaszcza w kontekście:

  • faktu, że dziecko jest beneficjentem pomocy prawnej, ale nie ponosi kosztów takiej pomocy, albowiem jest ona finansowana przez osobę trzecią,
  • obowiązku zachowania tajemnicy informacji przekazanych przez dziecko (zwłaszcza względem podmiotu finansującego pomoc prawną),
  • konfliktu interesów zwłaszcza w sytuacji pracy dla dwójki dzieci (np. rodzeństwa) albo rozbieżności pomiędzy interesem podmiotu finansującego pomoc prawną a interesem dziecka.

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom.


Więcej informacji o Klubie Prawnika i Klubie Biegłego Psychologa >>