Prezentacja wybranych wyników z raportu

18 kwietnia 2023

Raport „Dzieci się liczą 2022” opisuje problem krzywdzenia dzieci oraz obszary zagrożeń bezpieczeństwa i rozwoju dzieci opierając się na statystykach gromadzonych przez instytucje państwowe oraz na danych badawczych. Tam, gdzie było to możliwe, zaprezentowane są zestawienia z kolejnych lat, czyli trendy opisywanych zjawisk, oraz dane porównawcze pokazujące sytuację polskich dzieci na tle sytuacji dzieci w innych krajach.

Raport dostępny jest na stronie głównej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę TUTAJ.

Przygotowana została również krótka animacja z prezentacją  głównych wyników:

Plik z prezentacją można pobrać po jej otwarciu przez rozwijane menu w prawym dolnym rogu.