Zgłoś kandydatów do nagrody AME!

15 września 2022

Już tylko do 25 września można zgłaszać kandydatury do XII edycji Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman.

W tym roku po raz pierwszy laureaci będą wybierani w dwóch kategoriach:

  • osoba szczególnie zasłużona w działania na rzecz dzieci oraz
  • organizacja pozarządowa, która w sposób szczególny pomaga dzieciom.

Jeśli znacie takie osoby i organizacje - zgłoście je do naszej nagrody!


Więcej informacji >>