Zapraszamy nauczycieli pracujących z młodzieżą 13-16 lat na webinary

31 sierpnia 2022

Zapraszamy nauczycieli pracujących z młodzieżą w wieku 13-16 lat do udziału w cyklu webinarów dotyczących profilaktycznego programu IMPACT i przygotowujących do prowadzenia zajęć. Odbędą się one w terminie 24-26.10.2022 r. w 2 cyklach do wyboru ( cykl I: w g. 10:00 - 12:00; cykl II: w g. 17:00 - 19:00)

Cały cykl  obejmuje 3 spotkania online:

  • webinar 1. "Wstęp - profilaktyka"

  • webinar 2. "Problem cyberprzemocy"

  • webinar 3. "Nadużywania internetu przez dzieci i młodzież"

Aby otrzymać zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu, wymagana jest obecność na wszystkich webinarach w cyklu.

IMPACT to 10 scenariuszy lekcyjnych dotyczących czterech obszarów:

  1. kompetencje psychologiczne wspierające pozytywne zachowania w internecie;
  2. pozytywne wykorzystanie możliwości internetu;
  3. zjawisko agresji elektronicznej - role ofiary, świadka i sprawcy;
  4. prywatność i bezpieczeństwo w sieci.

Podczas każdego webinaru będzie możliwość tekstowego komentowania i zadawania pytań. 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy zobowiązują się do realizacji zajęć z młodzieżą z programu profilaktycznego IMPACT.


Więcej o programie IMPACT (Interdyscyplinarny Model Przeciwdziałania Agresji i Cyberprzemocy Technologicznej): WWW

Szkolenie "Przeciwdziałanie przemocy w szkołach - program profilaktyczny IMPACT" zaplanowane zostało
w terminie 24-26.10.2022 r. w 2 edycjach/cyklach do wyboru:

  • -  w g. 10:00 - 12:00
  • II - w g. 17:00 - 19:00.


Przejdź do zapisów >>