Nowy e-learning nt. profilaktyki wykorzystywania seksualnego dzieci – oferta dla osób pracujących z dziećmi

25 sierpnia 2022

Zjawisko przemocy seksualnej wobec dzieci stanowi poważny i powszechny problem, z którym mierzą się wszystkie państwa na świecie. Według badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (Ogólnopolska diagnoza i skala uwarunkowań krzywdzenia dzieci, 2018), w Polsce wykorzystywania seksualnego z kontaktem fizycznym doświadcza 7% [1]dzieci i młodzieży, zaś wykorzystywania seksualnego bez kontaktu fizycznego – aż 20% młodych ludzi.

W celu zapobiegania przemocy seksualnej wobec dzieci, w ramach projektu europejskiego "Stop! Child Abuse", został opracowany kurs e-learning adresowany do profesjonalistów i wolontariuszy: stop-child-abuse.net.  Założeniem kursu jest uwrażliwienie i dostarczenie podstawowej wiedzy w przystępnej formie – tak, aby stworzyć bazę dla każdej osoby, która podejmuje się pracy z dziećmi. Kurs wykorzystuje atrakcyjne metody edukacyjne – filmy czy historie edukacyjne, które skłaniają do refleksji nad własnym zachowaniem, wskazują wzorce postępowania i zwracają uwagę na konkretne aspekty problemu.  Ilustracje platformy zostały przygotowane przez hiszpańskiego artystę - Carlosa Rivaherrera.

Kurs jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia prostego narzędzia, po które może sięgnąć każda osoba pracująca z dziećmi, nawet jeśli nie jest przygotowana pedagogicznie (np. wolontariusz czy pracownik, którego obowiązki nie koncentrują się na pracy z dziećmi).

Kurs podzielony jest na 5 modułów: podstawowe informacje nt. problemu wykorzystywania seksualnego dzieci, charakterystyka osób pokrzywdzonych i sprawców, reagowanie na podejrzenia, wzmacnianie bezpieczeństwa i odporności psychicznej dzieci. Każdy z nich podzielony jest na 3 części: fakty i podstawowe informacje, historia (film) oraz pytania sprawdzające.

Projekt został zrealizowany przy współpracy partnerów: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (Polska), Akademie Klausenhof (Niemcy), Magenta (Hiszpania), CESIE (Włochy), Active Citizens Partnership (Grecja), Pro Educatione (Rumunia) oraz KIFE (Węgry).  Za techniczną realizacje projektu odpowiada organizacja Die Berater (Austria).

Projekt o pełnej nazwie "STOPP! Prevention against Sexual Abuse of Children: New Methods, Content and Approaches in a European Context" jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ i trwa od września 2019 do sierpnia 2022 roku. Aplikacja jest bezpłatna - ze względów technicznych konieczne jest założenie konta na platformie.

Platforma dostępna jest po adresem stop-child-abuse.net.


[1] badani w wieku 13-17 lat