Wzmacnianie rezyliencji u dzieci - materiały dla profesjonalistów

26 maja 2022

Dzieci z Ukrainy przeżyły już dużo stresujących i przerażających wydarzeń: może były świadkiem przemocy lub odgłosów działań wojennych, może musiały w pośpiechu opuścić swój dom i znalazły się w obcym kraju, w którym nie rozumieją ludzi, często są pozbawione ojca, własnych zabawek, zwierząt domowych i przyjaciół. Uczucie zagrożenia i niebezpieczeństwa może się jeszcze długo utrzymywać ze wszystkimi możliwymi następstwami. Bez wsparcia ze strony zaufanej osoby dorosłej poziom stresu, w organizmie i w mózgu dzieci, będzie podwyższony.

Profesjonaliści, a w szczególności nauczyciele i pracownicy pedagogiczni mogą odgrywać ważną rolę w umacnianiu siły woli i uzdrawianiu dzieci.

Siła woli nie jest cechą z którą się rodzisz lub nie, to jest wzajemne oddziaływanie różnych czynników, które pomagają radzić sobie w stresujących okolicznościach. Aby rozwinąć siłę woli, dzieci potrzebują wsparcia zaufanych dorosłych.

Augeo Foundation wspólnie z polską organizacją Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę udostępnia profesjonalistom materiały, umożliwiające tym dzieciom wsparcie i umacnianie ich siły woli.

Z 5 krótkich 10 minutowych modułów online dowiesz się o różnych czynnikach, które mają wpływ na dziecięcą siłę woli. Moduły składają się z filmów wideo, interesujących artykułów i drobnych poleceń, które od razu możesz wykorzystać w praktyce, w swojej pracy z dziećmi – uchodźcami.

Przejdź do  materiałów >>