Tematyka

 • Informacje ogólne o kursach

  Dostęp do kursów dla pracowników miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia:

  • dla opiekunek/ów
  • dla kierowników, psychologów i innych pracowników (metodyków, logopedów, pielęgniarek)

  został ograniczony ze względu na wymagania projektowe. 

  Forma szkolenia: 3-modułowy kurs e-learningowy pn. "Ochrona dzieci przed przemocą" dostępny aktualnie wyłącznie dla pracowników miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia i działających na terenie Warszawy.  Po jego ukończeniu uzyskać można zaświadczenie potwierdzające realizację.

  Zakres merytoryczny:

  • rozwój małego dziecka
   (znaczenie więzi, rozwój psychiczny dziecka, emocje dziecka, rodziców, własne, trudne zachowania),
  • zjawisko przemocy wobec małych dzieci
   (formy i skala, wpływ na rozwój dziecka, czynniki ryzyka, rozpoznawanie objawów krzywdzenia),
  • reagowanie na przemoc wobec dziecka
   (współpraca wewnątrz placówki, współpraca z rodzicami, interwencja, Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem, podstawy prawne, udział opiekuna w procedurze "Niebieskiej Karty")

  WARUNKI UZYSKANIA DOSTĘPU:

  • wykonywany zawód: pracownicy miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - opiekun, psycholog, kierownik, metodyk, logopeda, pielęgniarka
  • oraz miejsce pracy: Warszawa.

  Aby móc uzyskać dostęp do kursu, proszę wypełnić PONIŻSZY FORMULARZ.
  Osoby spełniające ww. kryteria otrzymają potwierdzenie pozytywnej weryfikacji wraz z instrukcją.

  Realizacja kursu możliwa będzie po zalogowaniu się na platformę. Konto można zarejestrować TUTAJ. W przypadku pozytywnej weryfikacji zgłoszenia bez posiadania konta - możemy je również założyć. W razie dodatkowych pytań lub trudności zapraszamy do kontaktu mailowego na edukacja@fdds.pl.

  • Formularz zgłoszeniowy

                                        
   • Zadanie realizowane jest w ramach projektu: "Przeprowadzenie programu edukacyjnego dla pracowników placówek świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 z zakresu ochrony dzieci przed przemocą” finansowanego przez m.st. Warszawa.