[[ratingoutline]]

 • Scenariusz zajęć dla klas VII-VIII i I klasy szkół ponadpodstawowych


  Zajęcia dotyczą przeciwdziałania  wpływom szkodliwych wzorców urody, obecnych w mediach społecznościowych, na dzieci i młodzież. 

  Czas trwania: 2x45 minut.

  Celem tych zajęć jest:

  • podniesienie świadomości tego, jak ocena własnego wyglądu wpływa na samopoczucie,
  • wprowadzenie do tematu ciałoneutralności,
  • nabycie umiejętności kontrolowania wpływu wzorców urody online na samoocenę.


  Podczas zajęć uczennice i uczniowie dowiadują się, w jaki sposób kształtować samoocenę, nie opierając się na ocenie wyglądu. Po obejrzeniu krótkiego filmu młodzież angażowana jest w dyskusję i praktyczne zadania, wspierające poszerzenie perspektywy postrzegania siebie oraz swojego wyglądu. Wykorzystując dostęp do swoich kont na portalach społecznościowych ćwiczą kontrolę treści, które mogą wzmacniać szkodliwe przekonania na własny temat oraz negatywnie wpływać na nastrój.


  Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.

rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze