[[ratingoutline]]

  • Książeczka i film do pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym


    Publikacja dedykowana jest  rodzicom/opiekunom oraz nauczycielkom i nauczycielom dzieci w wieku wczesnoszkolnym  i może  pomóc w podjęciu rozmowy na temat wojny w Ukrainie. Jako punkt wyjścia do rozmowy.

    Zamiennie zamiast książeczki można wykorzystać 13-minutowy film z udziałem naszych ekspertów.  Psycholożka i terapeutka dr Anna Szczepaniak z fundacyjnego Centrum Pomocy oraz Łukasz Wojtasik, ekspert ds. bezpieczeństwa dzieci w internecie, w prosty sposób opowiadają w nim o wojnie w Ukrainie, tłumaczą jakie wywołuje ona emocje i jak sobie z nimi radzić, a także zwracają uwagę na pojawiające się w mediach nieprawdziwe informacje, które potęgują lęk. W celu zadbania o najwyższą jakość przekazu treść filmu została skonsultowana i pozytywnie zaopiniowania przez uznaną psycholożkę - prof. dr hab. Katarzynę Shier.

    Zarówno film jak i książeczka przeznaczone są dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, a wspólne zapoznanie się z materiałem z dziećmi może być dla rodziców punktem wyjścia do rodzinnej rozmowy o sytuacji za naszą wschodnią granicą, a dla nauczycielek i nauczycieli pomocą w poprowadzeniu lekcji na ten temat.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze