[[ratingoutline]]

  • Prawne i psychologiczne aspekty udziału małoletniego w postępowaniu karnym


    Monografia omawiająca zagadnienia związane z występowaniem w postępowaniu karnym kuratora procesowego dla małoletniego pokrzywdzonego.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze