Tematyka

  • Prezentacja multimedialna dla profesjonalistów


    Pierwsza plansza prezentacji multimedialnej. Na granatowym tle tytuł białą czcionką

    Prezentacja porusza zagadnienia związane ze sposobem korzystania z internetu przez dzieci i młodzież. Omówiono w niej zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie, w tym dostęp do szkodliwych treści, nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów, cyberprzemoc, seksting oraz problem nadużywania internetu.

rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze