Tematyka

  • Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 7-12 lat


    Okładka scenariusza. Górną połowę zajmuje zdjęciem z 6 dzieci stojących w kółku z wyciągniętymi i nałożonymi na siebie dłońmiCelem proponowanych zajęć jest uwrażliwienie dzieci na problem obrażania w internecie, zapoznanie z pojęciami 'hejt' i 'mowa nienawiści', zaprezentowanie metod radzenia sobie z internetowym hejtem, prezentacja sposobów reagowania (ofiary i świadka) oraz kształtowanie i promowanie  postaw empatycznych.

    Czas trwania: 45 minut.    Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze