Tematyka

  • Scenariusz zajęć dla młodzieży w wieku 13-16 lat


    Okładka scenariusza. U góry zdjęcie przedzielone pionowo na pół. Po lewej stronie telefon komórkowy. Po prawej nastolatkaCelem zajęć jest zwrócenie uwagi uczestników na zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego typu działań, zarówno dla ich ofiar, jak i sprawców. Jednym z efektów przeprowadzonych zajęć powinno być wypracowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasad reagowania w sytuacjach cyberprzemocy.

    Czas trwania: 90 minut.    Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę

rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze