Tematyka

 • Scenariusz zajęć dla młodzieży w wieku 13-16 lat


  Okładka scenariusza. U góry zdjęcie przedzielone pionowo na pół. Po lewej stronie telefon komórkowy. Po prawej nastolatkaCelem zajęć jest zwrócenie uwagi uczestników na zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego typu działań, zarówno dla ich ofiar, jak i sprawców. Jednym z efektów przeprowadzonych zajęć powinno być wypracowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasad reagowania w sytuacjach cyberprzemocy.

  Czas trwania: 90 minut.


  Zobacz i pobierz scenariusz >>
  Materiał filmowy >>


  Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę

  rate_1
  Źle
  rate_2
  Słabo
  rate_3
  Średnio
  rate_4
  Dobrze
  rate_5
  Bardzo dobrze