[[ratingoutline]]


  • Fragment plakatu z dużą ilością strzałek,  jak w grze planszowej. Tytuł Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dzieciPlakat ze szczegółowym opisem ścieżki procedury postępowania w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka. Trzy różne ścieżki - w zależności od tego, czy sprawdzą jest pracownik placówki, ktoś ze środowiska rodzinnego lub rówieśnik. 

rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze