Tematyka

  • Prezentacja mulitimedialna


    Prostokątna, granatowa plansza początkowa prezentacji z tytułem po środku: Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem.Prezentacja przedstawia zagadnienia związane z dokumentem "Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem", stanowiącym jeden z podstawowych standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Omówione w niej zostały cele i zasady tworzenia polityki, sposób ustanowienia i wdrożenia w placówce.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze