Tematyka

  • Prezentacja mulitimedialna


    Prostokątna, granatowa plansza początkowa prezentacji z ciemnogranatowym logiem -domkiem programu Chronimy Dzieci na środku. Prezentacja przestawia założenia Programu Chronimy Dzieci (od 2022 r. pn. Standardy Ochrony Dzieci) i standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówkach oświatowych i opiekuńczych wraz z propozycją ich wdrażania. Materiał powstał w ramach realizowanego projektu,  jednak zawiera także treści uniwersalne dotyczące głównych założeń wdrażania standardów w placówkach, gdzie przebywają dzieci.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze