Tematyka

  • Scenariusz spotkania edukacyjnego dla rodziców małych dzieci


    Prostokątny obrazek scenariusza spotkania edukacyjnego dla rodziców Zamiast klapsa  a4. Bez dodatkowych ilustracji.Scenariusz zajęć mających na celu podniesienie wiedzy rodziców na temat wychowania dzieci bez stosowania kar cielesnych.

    Czas trwania: 120 minut.
    Po realizacji zajęć wg scenariusza możliwe jest uzyskanie zaświadczenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są po zalogowaniu się na platformę.


rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze