Tematyka

 • 3... 2... 1... Internet!

  Scenariusz zajęć, których celem jest uwrażliwienie uczniów na zagrożenia związane z korzystaniem z internetu oraz przekazanie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Czas trwania: 2 x 45 minut.

   

  Adresaci: dzieci w wieku 10-12 lat.

   

  Plik do pobrania:
  Scenariusz
  Filmy
  Materiały do zajęć - wersja dla osób niesłyszących  Po wypełnieniu ankiety z realizacji zajęć (link poniżej) w tym miejscu dostępne będzie również zaświadczenie/certyfikat do pobrania.

 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie.

  Prezentacja multimedialna poruszająca zagadnienia związane ze sposobem korzystania z internetu przez dzieci i młodzież. Omówiono w niej zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie, w tym dostęp do szkodliwych treści, nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów, cyberprzemoc, seksting oraz problem nadużywania internetu.

  Adresaci: profesjonaliści.

   Plik do pobrania

  • Dzień z życia

   Scenariusz zajęć poszerzających wiedzę uczniów na temat zagrożeń płynących z nadużywania internetu i komputera. Czas trwania: 45 minut.

    

   Adresaci: młodzież w wieku 13-16 lat.   Plik do pobrania:
   Scenariusz

   Materiały filmowe

  • Gdzie jest Mimi?

   Materiały do zajęć podnoszących poziom wiedzy uczniów na temat cyberprzemocy, jej konsekwencji, roli świadków sytuacji związanych z cyberprzemocą. Czas trwania: 45 minut.

    

   Adresaci: dzieci w wieku 11-13 lat.

    


   Plik do pobrania:
   Scenariusz zajęć

   Materiał filmowy     Po wypełnieniu ankiety z realizacji zajęć (link poniżej) w tym miejscu dostępne będzie również zaświadczenie/certyfikat do pobrania.

  • Internet bez przesady

   Materiały edukacyjne do spotkania z rodzicami, którego celem jest uwrażliwienie uczestników na problem nadmiernego korzystania przez dzieci z mediów elektronicznych i internetu. Czas trwania: 30 minut.

    

   Adresaci: rodzice dzieci w wieku 7-16 lat.


   Plik do pobrania:
   Scenariusz spotkania z rodzicami

   Prezentacja
   Po wypełnieniu ankiety z realizacji zajęć (link poniżej) w tym miejscu dostępne będzie również zaświadczenie/certyfikat do pobrania.

  • Jak reagować na cyberprzemoc? Poradnik dla szkół

   Publikacja zawiera charakterystykę zjawiska cyberprzemocy, wskazówki dotyczące szkolnego systemu zapobiegania oraz aspekty prawne i psychologiczne tego zjawiska.

    

   Adresaci: nauczyciele, profesjonaliści.

       Plik do pobrania

   • Jak reagować na problem nadmiernego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież. Poradnik dla szkół

    Publikacja zawiera informacje i narzędzia niezbędne do konfrontacji z problemem nadużywania internetu wśród młodzieży.

     

    Adresaci: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy.

     


    Plik do pobrania

    • Kontakt dzieci i młodzieży z pornografią. Co wiemy i co możemy zrobić?

     Broszura dotycząca kontaktu dzieci i młodzieży z pornografią. Można dowiedzieć się z niej: czy kontakt z pornografią szkodzi? Co mówi na temat pornografii prawo? Kto ogląda pornografię, jak często i gdzie? Co możemy zrobić, żeby zapobiegać temu problemowi? Dodatkowo opisane zostały dobre praktyki.

      

     Adresaci: nauczyciele i profesjonaliści.

      


     Plik do pobrania


     • Lekcja bezpieczeństwa

      Zestaw materiałów do zajęć mających na celu podwyższenie poziomu wiedzy uczniów na temat zagrożeń prywatności w sieci. Czas trwania: 45 minut.

       

      Adresaci: dzieci w wieku 11-13 lat. 
      Plik do pobrania:
      Scenariusz zajęć
      Materiały filmowe      Po wypełnieniu ankiety z realizacji zajęć (link poniżej) w tym miejscu dostępne będzie również zaświadczenie/certyfikat do pobrania.
     • Mój wizerunek online

      Scenariusz zajęć, których celem jest podniesienie wiedzy uczniów na temat pojęcia „wizerunek w sieci”. Czas trwania: 45 minut.


      Adresaci: dzieci w wieku 13 lat.
      Plik do pobrania      Po wypełnieniu ankiety z realizacji zajęć (link poniżej) w tym miejscu dostępne będzie również zaświadczenie/certyfikat do pobrania.

     • Nadużywanie internetu przez dzieci i młodzież

      Prezentacja multimedialna poświęcona problemowi nadużywania internetu przez dzieci i młodzież.

       Adresaci: rodzice, profesjonaliści.

       Plik do pobrania

      • Necio.pl – poznajemy internet

       Scenariusz zajęć mających na celu podniesienie poziomu wiedzy dzieci na temat internetu, zapoznanie ich z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z urządzeń ekranowych i internetu, oraz uwrażliwienie na konieczność zgłaszania wszelkich niepokojących sytuacji dorosłym, zaufanym osobom. Czas trwania: 5 x 30 minut.


       Adresaci: dzieci w wieku 4-6 lat.       Plik do pobrania       Po wypełnieniu ankiety z realizacji zajęć (link poniżej) w tym miejscu dostępne będzie również zaświadczenie/certyfikat do pobrania.

      • Nie hejtuję – reaguję

       Scenariusz zajęć, których celem jest zwiększenie świadomości dotyczącej problemu hejtu, cyberprzemocy oraz mowy nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem roli świadka w tych procesach. Czas trwania: 45 minut.


       Adresaci: dzieci w wieku 7-12 lat.       Plik do pobrania       Po wypełnieniu ankiety z realizacji zajęć (link poniżej) w tym miejscu dostępne będzie również zaświadczenie/certyfikat do pobrania.

      • Owce w Sieci

       Scenariusz zajęć podnoszących wiedzę dzieci na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych technologii. 

       Adresaci: dzieci w wieku 3-7 lat.

       Pliki do pobrania:
       Scenariusz
       Materiały filmowe część 1
       Materiały filmowe część 2


      • Program profilaktyki cyberprzemocy IMPACT

       Scenariusze zajęć mających na celu przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą. Czas trwania: 10 x 45 lub 90 minut.

        

       Adresaci: młodzież w wieku 13-16 lat.

       Pliki do pobrania:

       Kursu e-learning wprowadzający w program IMPACT
       Podręcznik ze scenariuszami

        Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "Innowacje Społeczne".

       • Przygody Fejsmena

        Scenariusz zajęć mający na celu uwrażliwienie młodych internautów na kwestie ochrony prywatności online. Czas trwania: 45 minut.

         

        Adresaci: młodzież w wieku 13-16 lat.

         


        Pliki do pobrania:
        Scenariusz
        Materiały filmowe        Po wypełnieniu ankiety z realizacji zajęć (link poniżej) w tym miejscu dostępne będzie również zaświadczenie/certyfikat do pobrania.

       • Przytul hejtera

        Scenariusz zajęć, których celem jest uwrażliwienie młodych ludzi na problem obrażania w internecie. Czas trwania: 45 minut.

         

        Adresaci: młodzież w wieku 15-18 lat.

         

        Pliki do pobrania:
        Scenariusz
        Prezentacja

        Wykorzystywany w trakcie zajęć teledysk "Przytul hejtera" jest dostępny na stronie przytulhejtera.pl        Po wypełnieniu ankiety z realizacji zajęć (link poniżej) w tym miejscu dostępne będzie również zaświadczenie/certyfikat do pobrania.

       • Rozumiem i wybieram. Jak korzystać z zasobów internetu, aby sobie nie zaszkodzić?

        Scenariusz zajęć uświadamiającym uczestnikom, że nie wszystkie treści w internecie są prawdziwe, a kontakt z nimi może mieć negatywny wpływ na człowieka. Uczestnicy dowiedzą się, gdzie szukać odpowiedzi na nurtujące pytania z zakresu seksualności i rozwoju człowieka, aby nie narazić się na niebezpieczeństwo i uzyskać rzetelną wiedzę. Czas trwania: 45 minut.

         

        Adresaci: dzieci w wieku 11-14 lat

         

        Plik do pobrania
        Po wypełnieniu ankiety z realizacji zajęć (link poniżej) w tym miejscu dostępne będzie również zaświadczenie/certyfikat do pobrania.

       • Rozumiem i wybieram. Jak korzystać z zasobów internetu, aby sobie nie zaszkodzić?

        Scenariusz zajęć uświadamiających uczniom, jakie wartości są ważne w bliskich związkach między dwojgiem ludzi oraz skąd mogą czerpać rzetelną wiedzę na ten temat. Uczestnicy dowiedzą się w jakim celu są tworzone materiały pornograficzne oraz o tym, że nie są właściwym źródłem wiedzy o seksualności, a oglądanie ich może negatywnie wpływać na funkcjonowanie człowieka. Czas trwania: 2 x 45 minut.


        Adresaci: młodzież w wieku 15-18 lat


        Pliki do pobrania:
        Scenariusz
        Prezentacja


        Po wypełnieniu ankiety z realizacji zajęć (link poniżej) w tym miejscu dostępne będzie również zaświadczenie/certyfikat do pobrania.

       • Seksting

        Scenariusz zajęć poszerzających wiedzę uczestników na temat sekstingu – jednej z form niebezpiecznych kontaktów seksualnych. Czas trwania: 2 x 45 minut lub 3 x 45 minut.


        Adresaci: młodzież w wieku 13-18 lat.        Pliki do pobrania:
        Scenariusz
        Materiały filmowe        Po wypełnieniu ankiety z realizacji zajęć (link poniżej) w tym miejscu dostępne będzie również zaświadczenie/certyfikat do pobrania.

       • Sieciaki.pl

        Zbiór materiałów edukacyjnych projektu Sieciaki.pl, do wykorzystania w czasie zajęć z dziećmi na temat bezpiecznego korzystania z internetu.   Wśród materiałów znajdują się: magazyn Sieciaki.pl", zestaw kolorowanek, p lakat zawierający podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa w sieci, kreskówki dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z sieci, piosenki z serwisu Sieciaki.pl, p odkłady muzyczne do wybranych piosenek, umowa internetowa.


        Adresaci: dzieci w wieku 7-13 lat.


        Plik do pobrania

        • Sieciaki.pl – Internet bez hejtu

         Scenariusz zajęć skierowanych na uwrażliwienie młodych ludzi na problem obrażania w internecie. Czas trwania: 45 minut.


         Adresaci: dzieci w wieku 10-12 lat.
         Plik do pobrania         Po wypełnieniu ankiety z realizacji zajęć (link poniżej) w tym miejscu dostępne będzie również zaświadczenie/certyfikat do pobrania.

        • Sieciaki.pl – Misja bezpieczny internet

         Scenariusz zajęć z wykorzystaniem kursu e-learning dostępnego w serwisie Sieciaki.pl. Celem zajęć jest edukacja dzieci na temat bezpiecznego korzystania z sieci. Czas trwania: Dwa warianty czasowe:
         I wariant: 1 lekcja – 45 minut, lekcje 2,3,4 – 2x 45 minut
         II wariant: 1 lekcja – 45 min, lekcja 2 – 2 x 45 minut.

          

         Adresaci: dzieci w wieku 9-11 lat

         Pliki do pobrania:
         Scenariusz
         Prezentacje Wariant I
         Prezentacje Wariant II 


         Po wypełnieniu ankiety z realizacji zajęć (link poniżej) w tym miejscu dostępne będzie również zaświadczenie/certyfikat do pobrania.

        • Sieciaki.pl – Poznaj bezpieczny internet

         Scenariusz zajęć z wykorzystaniem magazynu „Sieciaki.pl – Poznaj bezpieczny internet",  których celem jest przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń online, zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu. Scenariusz zawiera warianty zajęć dla dzieci z klas 1-3 i 4-6 szkoły podstawowej. Czas trwania: 45 minut.


         Adresaci: dzieci w wieku 7-12 lat.


         Pliki do pobrania:
         Scenariusz

         Magazyn „Sieciaki.pl – Poznaj bezpieczny internet”         Po wypełnieniu ankiety z realizacji zajęć (link poniżej) w tym miejscu dostępne będzie również zaświadczenie/certyfikat do pobrania.

        • Sieciaki.pl – Zasady bezpiecznego korzystania z internetu

         Scenariusz zajęć wprowadzających uczniów w tematykę bezpiecznego korzystania z internetu. Uczniowie  zapoznają się z podstawowymi zagrożeniami, które mogą napotkać w sieci oraz ze sposobami radzenia sobie w trudnej sytuacji online.  Scenariusz z wykorzystaniem kreskówek edukacyjnych. Czas trwania: 2 x 45 minut.

          

         Adresaci: dzieci w wieku 9-11 lat.

          

         Pliki do pobrania:
         Scenariusz
         Prezentacja
         Materiały filmowe


         Po wypełnieniu ankiety z realizacji zajęć (link poniżej) w tym miejscu dostępne będzie również zaświadczenie/certyfikat do pobrania.

        • Stop cyberprzemocy

         Scenariusz zajęć podnoszących świadomość uczniów na temat cyberprzemocy. Czas trwania: 2x45 minut.

          

         Adresaci: młodzież w wieku 13-16 lat.

          


         Pliki do pobrania:
         Scenariusz
         Materiał filmowy  


         Po wypełnieniu ankiety z realizacji zajęć (link poniżej) w tym miejscu dostępne będzie również zaświadczenie/certyfikat do pobrania.

        • Szkolne standardy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online

         Kompendium wiedzy na temat rozwiązywania problemów związanych z zagrożeniami internetowymi dotyczącymi dzieci i młodzieży w szkole, propozycje edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w sieci.

          

         Adresaci: nauczyciele, pedagodzy, opiekunowie pracowni informatycznych.

                   Plik do pobrania

         • Uważni online czyli jak zapobiegać uwodzeniu dzieci online

          Scenariusz zajęć uwrażliwiających rodziców na problem uwodzenia dzieci w internecie. Celem zajęć jest przedstawienie specyfiki zjawiska i uświadomienie rodzicom ich roli w ochronie dzieci przed uwodzeniem online. Czas trwania: 30 minut.


          Adresaci: rodzice.          Pliki do pobrania:
          Scenariusz
          Prezentacja 
          Spot kampanii  

          Po wypełnieniu ankiety z realizacji zajęć (link poniżej) w tym miejscu dostępne będzie również zaświadczenie/certyfikat do pobrania.

         • Uzależnienie od komputera

          Plakat z kampanii społecznej „W którym świecie żyjesz?” poświęconej problemowi nadmiernego korzystania z komputera i internetu przez dzieci i młodzież.


          Adresaci: dzieci, młodzież, rodzice, profesjonaliści pracujący z dziećmi.
          Plik do pobrania

          • W sieci

           Zestaw materiałów do zajęć uwrażliwiających odbiorców na zjawiska cyberprzemocy i uwodzenia w sieci. Czas trwania: 45 minut lub 2 x 45 minut.

            

           Adresaci: młodzież w wieku 13-16 lat.

            

           Plik do pobrania:
           Scenariusz
           Materiały filmowe
           Ankieta ewaluacyjna           Po wypełnieniu ankiety z realizacji zajęć (link poniżej) w tym miejscu dostępne będzie również zaświadczenie/certyfikat do pobrania.

          • Zamiast hejtu

           Scenariusz zajęć zwiększających świadomość dotyczącą problemu obrażania w sieci. Czas trwania: 45 minut.

            

           Adresaci: młodzież w wieku 13-16 lat.


            

           Pliki do pobrania:
           Scenariusz
           Prezentacja
           Materiały filmowe


           Po wypełnieniu ankiety z realizacji zajęć (link poniżej) w tym miejscu dostępne będzie również zaświadczenie/certyfikat do pobrania.

          • Raporty z badań

           Raporty z badań są cennym źródłem informacji oraz wskazówek i inspiracji do kolejnych działań w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci oraz budowania im lepszego dzieciństwa.

           Aspekt badawczy oraz badania diagnozujące różne aspekty krzywdzenia dzieci są istotnym elementem naszej działalności. Dział badawczy Fundacji dostarcza wielu odpowiedzi na ważne pytania – jakie jest przyzwolenie społeczne na bicie dzieci, jak często rodzice stosują przemoc, jaka jest skala doświadczeń przemocy i wykorzystywania seksualnego dzieci w Polsce, jakie są konsekwencje takich doświadczeń w dzieciństwie na zdrowie psychiczne, jakie ryzykowne zachowania podejmują dzieci w internecie i wiele innych.


           Raporty publikujemy na głównej stronie Fundacji TUTAJ.


           rate_1
           Źle
           rate_2
           Słabo
           rate_3
           Średnio
           rate_4
           Dobrze
           rate_5
           Bardzo dobrze