Topic outline

 • 3... 2... 1... Internet!

  Scenariusz zajęć, których celem jest uwrażliwienie uczniów na zagrożenia związane z korzystaniem z internetu oraz przekazanie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Czas trwania: 2 x 45 minut.

   

  Adresaci: dzieci w wieku 10-12 lat.

   

  Plik do pobrania:
  Scenariusz
  Filmy
  Materiały do zajęć - wersja dla osób niesłyszących

 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie.

  Prezentacja multimedialna poruszająca zagadnienia związane ze sposobem korzystania z internetu przez dzieci i młodzież. Omówiono w niej zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie, w tym dostęp do szkodliwych treści, nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów, cyberprzemoc, seksting oraz problem nadużywania internetu.

  Adresaci: profesjonaliści.

   Plik do pobrania

  • Dzień z życia

   Scenariusz zajęć poszerzających wiedzę uczniów na temat zagrożeń płynących z nadużywania internetu i komputera. Czas trwania: 45 minut.

    

   Adresaci: młodzież w wieku 13-16 lat.   Plik do pobrania:
   Scenariusz

   Materiały filmowe

  • Gdzie jest Mimi?

   Materiały do zajęć podnoszących poziom wiedzy uczniów na temat cyberprzemocy, jej konsekwencji, roli świadków sytuacji związanych z cyberprzemocą. Czas trwania: 45 minut.

    

   Adresaci: dzieci w wieku 11-13 lat.

    


   Plik do pobrania:
   Scenariusz zajęć

   Materiał filmowy  

  • Internet bez przesady

   Materiały edukacyjne do spotkania z rodzicami, którego celem jest uwrażliwienie uczestników na problem nadmiernego korzystania przez dzieci z mediów elektronicznych i internetu. Czas trwania: 30 minut.

    

   Adresaci: rodzice dzieci w wieku 7-16 lat.


   Plik do pobrania:
   Scenariusz spotkania z rodzicami

   Prezentacja

  • Jak reagować na cyberprzemoc? Poradnik dla szkół

   Publikacja zawiera charakterystykę zjawiska cyberprzemocy, wskazówki dotyczące szkolnego systemu zapobiegania oraz aspekty prawne i psychologiczne tego zjawiska.

    

   Adresaci: nauczyciele, profesjonaliści.

       Plik do pobrania

   • Jak reagować na problem nadmiernego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież. Poradnik dla szkół

    Publikacja zawiera informacje i narzędzia niezbędne do konfrontacji z problemem nadużywania internetu wśród młodzieży.

     

    Adresaci: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy.

     


    Plik do pobrania

    • Kontakt dzieci i młodzieży z pornografią. Co wiemy i co możemy zrobić?

     Broszura dotycząca kontaktu dzieci i młodzieży z pornografią. Można dowiedzieć się z niej: czy kontakt z pornografią szkodzi? Co mówi na temat pornografii prawo? Kto ogląda pornografię, jak często i gdzie? Co możemy zrobić, żeby zapobiegać temu problemowi? Dodatkowo opisane zostały dobre praktyki.

      

     Adresaci: nauczyciele i profesjonaliści.

      


     Plik do pobrania


     • Lekcja bezpieczeństwa

      Zestaw materiałów do zajęć mających na celu podwyższenie poziomu wiedzy uczniów na temat zagrożeń prywatności w sieci. Czas trwania: 45 minut.

       

      Adresaci: dzieci w wieku 11-13 lat. 
      Plik do pobrania:
      Scenariusz zajęć
      Materiały filmowe

     • Mój wizerunek online

      Scenariusz zajęć, których celem jest podniesienie wiedzy uczniów na temat pojęcia „wizerunek w sieci”. Czas trwania: 45 minut.


      Adresaci: dzieci w wieku 13 lat.
      Plik do pobrania

     • Nadużywanie internetu przez dzieci i młodzież

      Prezentacja multimedialna poświęcona problemowi nadużywania internetu przez dzieci i młodzież.

       Adresaci: rodzice, profesjonaliści.

       Plik do pobrania

      • Necio.pl – poznajemy internet

       Scenariusz zajęć mających na celu podniesienie poziomu wiedzy dzieci na temat internetu, zapoznanie ich z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z urządzeń ekranowych i internetu, oraz uwrażliwienie na konieczność zgłaszania wszelkich niepokojących sytuacji dorosłym, zaufanym osobom. Czas trwania: 5 x 30 minut.


       Adresaci: dzieci w wieku 4-6 lat.
       Plik do pobrania

      • Nie hejtuję – reaguję

       Scenariusz zajęć, których celem jest zwiększenie świadomości dotyczącej problemu hejtu, cyberprzemocy oraz mowy nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem roli świadka w tych procesach. Czas trwania: 45 minut.


       Adresaci: dzieci w wieku 7-12 lat.
       Plik do pobrania

      • Owce w Sieci

       Scenariusz zajęć podnoszących wiedzę dzieci na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych technologii. 

       Adresaci: dzieci w wieku 3-7 lat.

       Pliki do pobrania:
       Scenariusz
       Materiały filmowe część 1
       Materiały filmowe część 2


      • Program profilaktyki cyberprzemocy IMPACT

       Scenariusze zajęć mających na celu przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą. Czas trwania: 10 x 45 lub 90 minut.

        

       Adresaci: młodzież w wieku 13-16 lat.

       Pliki do pobrania:

       Kursu e-learning wprowadzający w program IMPACT
       Podręcznik ze scenariuszami

        Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "Innowacje Społeczne".

       • Przygody Fejsmena

        Scenariusz zajęć mający na celu uwrażliwienie młodych internautów na kwestie ochrony prywatności online. Czas trwania: 45 minut.

         

        Adresaci: młodzież w wieku 13-16 lat.

         


        Pliki do pobrania:
        Scenariusz
        Materiały filmowe

       • Przytul hejtera

        Scenariusz zajęć, których celem jest uwrażliwienie młodych ludzi na problem obrażania w internecie. Czas trwania: 45 minut.

         

        Adresaci: młodzież w wieku 15-18 lat.

         

        Pliki do pobrania:
        Scenariusz
        Prezentacja

        Wykorzystywany w trakcie zajęć teledysk "Przytul hejtera" jest dostępny na stronie przytulhejtera.pl

       • Rozumiem i wybieram. Jak korzystać z zasobów internetu, aby sobie nie zaszkodzić?

        Scenariusz zajęć uświadamiającym uczestnikom, że nie wszystkie treści w internecie są prawdziwe, a kontakt z nimi może mieć negatywny wpływ na człowieka. Uczestnicy dowiedzą się, gdzie szukać odpowiedzi na nurtujące pytania z zakresu seksualności i rozwoju człowieka, aby nie narazić się na niebezpieczeństwo i uzyskać rzetelną wiedzę. Czas trwania: 45 minut.

         

        Adresaci: dzieci w wieku 11-14 lat

         


        Plik do pobrania

       • Rozumiem i wybieram. Jak korzystać z zasobów internetu, aby sobie nie zaszkodzić?

        Scenariusz zajęć uświadamiających uczniom, jakie wartości są ważne w bliskich związkach między dwojgiem ludzi oraz skąd mogą czerpać rzetelną wiedzę na ten temat. Uczestnicy dowiedzą się w jakim celu są tworzone materiały pornograficzne oraz o tym, że nie są właściwym źródłem wiedzy o seksualności, a oglądanie ich może negatywnie wpływać na funkcjonowanie człowieka. Czas trwania: 2 x 45 minut.


        Adresaci: młodzież w wieku 15-18 lat


        Pliki do pobrania:
        Scenariusz
        Prezentacja

       • Seksting

        Scenariusz zajęć poszerzających wiedzę uczestników na temat sekstingu – jednej z form niebezpiecznych kontaktów seksualnych. Czas trwania: 2 x 45 minut lub 3 x 45 minut.


        Adresaci: młodzież w wieku 13-18 lat.        Pliki do pobrania:
        Scenariusz
        Materiały filmowe

       • Sieciaki.pl

        Zbiór materiałów edukacyjnych projektu Sieciaki.pl, do wykorzystania w czasie zajęć z dziećmi na temat bezpiecznego korzystania z internetu.   Wśród materiałów znajdują się: magazyn Sieciaki.pl", zestaw kolorowanek, p lakat zawierający podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa w sieci, kreskówki dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z sieci, piosenki z serwisu Sieciaki.pl, p odkłady muzyczne do wybranych piosenek, umowa internetowa.


        Adresaci: dzieci w wieku 7-13 lat.


        Plik do pobrania

        • Sieciaki.pl – Internet bez hejtu

         Scenariusz zajęć skierowanych na uwrażliwienie młodych ludzi na problem obrażania w internecie. Czas trwania: 45 minut.


         Adresaci: dzieci w wieku 10-12 lat.

         Plik do pobrania

        • Sieciaki.pl – Misja bezpieczny internet

         Scenariusz zajęć z wykorzystaniem kursu e-learning dostępnego w serwisie Sieciaki.pl. Celem zajęć jest edukacja dzieci na temat bezpiecznego korzystania z sieci. Czas trwania: Dwa warianty czasowe:
         I wariant: 1 lekcja – 45 minut, lekcje 2,3,4 – 2x 45 minut
         II wariant: 1 lekcja – 45 min, lekcja 2 – 2 x 45 minut.

          

         Adresaci: dzieci w wieku 9-11 lat

         Pliki do pobrania:
         Scenariusz
         Prezentacje Wariant I
         Prezentacje Wariant II 

        • Sieciaki.pl – Poznaj bezpieczny internet

         Scenariusz zajęć z wykorzystaniem magazynu „Sieciaki.pl – Poznaj bezpieczny internet",  których celem jest przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń online, zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu. Scenariusz zawiera warianty zajęć dla dzieci z klas 1-3 i 4-6 szkoły podstawowej. Czas trwania: 45 minut.


         Adresaci: dzieci w wieku 7-12 lat.


         Pliki do pobrania:
         Scenariusz

         Magazyn „Sieciaki.pl – Poznaj bezpieczny internet”

        • Sieciaki.pl – Zasady bezpiecznego korzystania z internetu

         Scenariusz zajęć wprowadzających uczniów w tematykę bezpiecznego korzystania z internetu. Uczniowie  zapoznają się z podstawowymi zagrożeniami, które mogą napotkać w sieci oraz ze sposobami radzenia sobie w trudnej sytuacji online.  Scenariusz z wykorzystaniem kreskówek edukacyjnych. Czas trwania: 2 x 45 minut.

          

         Adresaci: dzieci w wieku 9-11 lat.

          

         Pliki do pobrania:
         Scenariusz
         Prezentacja
         Materiały filmowe

        • Stop cyberprzemocy

         Scenariusz zajęć podnoszących świadomość uczniów na temat cyberprzemocy. Czas trwania: 2x45 minut.

          

         Adresaci: młodzież w wieku 13-16 lat.

          


         Pliki do pobrania:
         Scenariusz
         Materiał filmowy  

        • Szkolne standardy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online

         Kompendium wiedzy na temat rozwiązywania problemów związanych z zagrożeniami internetowymi dotyczącymi dzieci i młodzieży w szkole, propozycje edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w sieci.

          

         Adresaci: nauczyciele, pedagodzy, opiekunowie pracowni informatycznych.

                   Plik do pobrania

         • Uważni online czyli jak zapobiegać uwodzeniu dzieci online

          Scenariusz zajęć uwrażliwiających rodziców na problem uwodzenia dzieci w internecie. Celem zajęć jest przedstawienie specyfiki zjawiska i uświadomienie rodzicom ich roli w ochronie dzieci przed uwodzeniem online. Czas trwania: 30 minut.


          Adresaci: rodzice.          Pliki do pobrania:
          Scenariusz
          Prezentacja 
          Spot kampanii  

         • Uzależnienie od komputera

          Plakat z kampanii społecznej „W którym świecie żyjesz?” poświęconej problemowi nadmiernego korzystania z komputera i internetu przez dzieci i młodzież.


          Adresaci: dzieci, młodzież, rodzice, profesjonaliści pracujący z dziećmi.
          Plik do pobrania

          • W sieci

           Zestaw materiałów do zajęć uwrażliwiających odbiorców na zjawiska cyberprzemocy i uwodzenia w sieci. Czas trwania: 45 minut lub 2 x 45 minut.

            

           Adresaci: młodzież w wieku 13-16 lat.

            

           Plik do pobrania:
           Scenariusz
           Materiały filmowe
           Ankieta ewaluacyjna

          • Zamiast hejtu

           Scenariusz zajęć zwiększających świadomość dotyczącą problemu obrażania w sieci. Czas trwania: 45 minut.

            

           Adresaci: młodzież w wieku 13-16 lat.


            

           Pliki do pobrania:
           Scenariusz
           Prezentacja
           Materiały filmowe

          rate_1
          Bad
          rate_2
          Poorly
          rate_3
          Medium
          rate_4
          Good
          rate_5
          Great