Tematyka

 • Bądź kumplem, nie dokuczaj

  Scenariusze zajęć, których celem jest  przedstawienie i wytłumaczenie uczniom problemu dokuczania oraz sposobów radzenia sobie z nim. Czas trwania: 45 minut. Dodatkowo materiały uzupełniające: poradnik oraz zbiór zabaw.

  Adresaci
  wersja 1: dzieci w wieku 6-9 lat
  wersja 2: dzieci w wieku 10-12 lat
  Pliki do pobrania:

  Zestaw materiałów

 • Chronimy Dzieci 1, 2, 3

  Scenariusze zajęć, których celem jest  przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą. 

  Adresaci
  Chronimy Dzieci 1: dzieci 
  w wieku 3-6 lat, czas trwania: 160 minut.  
  Chronimy Dzieci 2: dzieci w wieku 6-9 lat, c zas trwania: 4 x 45 minut.
  Chronimy Dzieci 3: dzieci w wieku 10-12 lat, czas trwania: 7 x 45 minut.  Pliki do pobrania:
  Zestaw materiałów

 • Dowód miłości

  Scenariusz zajęć poszerzających wiedzę uczestników na temat konsekwencji podejmowania ryzykownych kontaktów seksualnych wraz z materiałami filmowymi. Czas trwania: 45 minut. 


  Adresaci: młodzież w wieku 13-18 lat.   Pliki do pobrania: 
  Scenariusz zajęć
  Materiały filmowe

 • GADKI z psem 1

  Scenariusz zajęć, których celem jest nauczenie dzieci zasad, które mogą pomóc ochronić je przed wykorzystywaniem seksualnym, rozwijanie umiejętności rozpoznawania i reagowania na sytuacje trudne i niebezpieczne. Czas trwania: 30 minut 

   

  Adresaci: dzieci w wieku 3-6 lat.
  Plik do pobrania

 • GADKI z psem 2

  Scenariusz zajęć mających na celu  nauczenie dzieci zasad, które mogą pomóc ochronić je przed wykorzystywaniem seksualnym, rozwijanie umiejętności rozpoznawania i reagowania na sytuacje  trudne i niebezpieczne.  Czas trwania: 2 x 45 minut  


  Adresaci: dzieci w wieku 6-9 lat.


  Plik do pobrania:
  Scenariusz zajęć
  Materiał filmowy 

 • Konspekt lekcji wychowawczej o problemie dokuczania

  Scenariusze lekcji, mającej na celu  przedstawienie i wytłumaczenie uczniom problemu dokuczania w szkoleCzas trwania: 45 minut. M ateriał uzupełniający: wskazówki dla nauczycieli "Jak walczyć z problemem dokuczania wśród uczniów". 


  Adresaci: dzieci w wieku 7-9 i 10-12 lat.  Pliki do pobrania: 
  Zestaw materiałów

 • Mam prawo czuć się bezpiecznie.

  Scenariusz zajęć, których celem jest  przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą. Czas trwania: 150 minut. 


  Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 7-12 lat zamieszkujące w ośrodkach dla cudzoziemców.  
  Pliki do pobrania:
  Scenariusz
  Materiały filmowe

 • Mam prawo czuć się bezpiecznie. Scenariusz warsztatów dla młodzieży w wieku 13-16 lat przebywającej w ośrodkach dla cudzoziemców

  Scenariusz zajęć mających na celu  przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą. Czas trwania: 4 x 45 minut. 


  Adresaci: młodzież w wieku 13-16 lat zamieszkująca w ośrodkach dla cudzoziemców.   Plik do pobrania
 • Moje dziecko ma prawo czuć się bezpiecznie.

  Scenariusz zajęć mających na celu  wzmocnienie umiejętności wychowawczych rodziców w ośrodkach dla cudzoziemców oraz wsparcie w wychowywaniu dzieci bez przemocy. Czas trwania: 3 x 180 minut. 


  Adresaci: matki ubiegające się o status uchodźcy zamieszkujące w ośrodku dla cudzoziemców.    Plik do pobrania
 • Przemoc rówieśnicza

  Scenariusz zajęć, których celem jest  podniesienie poziomu wiedzy na temat zjawiska przemocy rówieśniczej w świecie realnym i cyberprzestrzeni wraz z materiałem filmowym. Czas trwania: 2 x 45 minut 


  Adresaci: młodzież w wieku 13-18 lat.  Pliki do pobrania: 
  Scenariusz zajęć 
  Materiał filmowy

 • Przemoc w rodzinie

  Scenariusz zajęć, których celem jest  poszerzenie wiedzy uczestników na temat różnych aspektów i przejawów przemocy w rodzinie wraz z materiałem filmowym.  Czas trwania: 2 x 45 minut.  

  Adresaci: młodzież w wieku 13-18 lat.  
  Pliki do pobrania: 
  Scenariusz zajęć
  Materiał filmowy
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

  Scenariusz zajęć podnoszących poziom  wiedzy dotyczącej możliwości uzyskania pomocy i Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116111.  Czas trwania: 2 x 45 minut. 


  Adresaci: młodzież w wieku 13-18 lat. 
  Plik do pobrania

 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 materiały promocyjne

  Materiały promocyjne Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.  

  Adresaci: dzieci i  młodzież.

  Pliki do pobrania:
  Wizytówka

  Materiał filmowy
  • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 plakaty

   Seria plakatów informacyjnych Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 "Słowa leczą. Porozmawiajmy".  


   Adresaci: dzieci, młodzież, nauczyciele 
   Plik do pobrania:
   Zestaw materiałów

   • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

    Osiem wyjątkowych grafik, które powstały przy współpracy Telefonu dla Dzieci i Młodzieży 116 111, do pobrania w formacie a4.


    Adresaci: dzieci i młodzież do 18 r. ż.    Plik do pobrania

    rate_1
    Źle
    rate_2
    Słabo
    rate_3
    Średnio
    rate_4
    Dobrze
    rate_5
    Bardzo dobrze