Topic outline

 • Aktywny poniedziałek

  Aktywny poniedziałek okładkaScenariusz zajęć rozwijających umiejętności podążania za dzieckiem i budowania bliskiej relacji z dzieckiem poprzez zabawę. Czas trwania: 120 minut. 


  Adresaci: rodzice i ich dzieci do 3 r. ż . 
  Plik do pobrania

  • Być Babcią, być Dziadkiem

   Scenariusz zajęć  podnoszących jakość relacji dziadkowie – wnuki. Proponowane zajęcia mają na celu rozpoznanie sytuacji osoby, która jest w roli dziadka/babci przedstawienie perspektywy dziecka w spostrzeganiu dorosłej osoby, wyartykułowanie wyobrażeń na temat potrzeb wnucząt. Czas trwania: 120 minut. 


   Adresaci: babcie i dziadkowie dzieci w wieku 0-6 lat. 
   Plik do pobrania

   • Emocje dziecka

    Emocje dziecka okładkaScenariusz zajęć na temat emocji i uczuć dzieci. W czasie zajęć uczestnicy uczą, jak dostrzegać i rozumieć emocje dziecka, a także poznają sposoby, jak pomagać dziecku radzić sobie z emocjami. Czas trwania: 120 minut.   


    Adresaci: rodzice, babcie/dziadkowie. 
    Plik do pobrania

    • Gadki o gatkach – proste rozmowy o trudnych sprawach

     Gadki o gatkach okładkaScenariusz zajęć mających na celu przekazanie  uczestnikom informacji o tym, w jaki sposób mogą rozmawiać z dziećmi o ich cielesności oraz bezpieczeństwie, aby zwiększyć ich ochronę przed wykorzystaniem seksualnym.   


     Adresaci:rodzice, dziadkowie i inne osoby zaangażowane w opiekę nad dziećmi.  

     Plik do pobrania

     • This topic

      Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka?

      Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka okładkaScenariusz zajęć mających na celu podniesienie świadomości nt. budowania poczucia własnej wartości u dzieckaCzas trwania: 120 minut. 


      Adresaci: rodzicedziadkowie. 
      Plik do pobrania

      • Jak chronić dzieci przed krzywdzeniem? Rola lekarzy w zapobieganiu przemocy wobec najmłodszych dzieci

       Ulotka dotycząca roli lekarza w przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci, obejmuje m.in. czynniki ryzyka przemocy wobec dzieci oraz podstawowe informacje, jakich lekarz może udzielić rodzicom. 


       Adresaci: lekarze. 


       Plik do pobrania

       • Jak wspierać rodziny z małymi dziećmi?

        Jak wspierać rodziny okładka

        Publikacja  prezentująca międzynarodowe  dobre praktyk i wspierania rodzin z małymi dziećmi. 


        Adresaci: pracownicy organizacji pozarządowych/rządowych, pracownicy socjalni.
        Plik do pobrania

        • Każdy może być dobrym rodzicem

         każdy może być dobrym rodzicem okładkaScenariusz zajęć mających na celu podniesienie świadomości uczestników na temat potrzeb dziecka i umiejętności sprostania jego oczekiwaniom.  Czas trwania: 120 minut. 


         Adresaci: rodzice. 
         Plik do pobrania

         • Słowa mają moc, czyli o sztuce doceniania

          Słowa mają moc okładkaScenariusz zajęć mających na celu uświadomienie, jakie znaczenie ma dla dziecka bycie docenianym przez opiekunów,  wskazanie różnic pomiędzy doceniania a ocenianiem, pokazanie konkretnych sposobów doceniania dziecka.  Czas trwania: 120 minut.   


          Adresaci: rodzice, dziadkowie.  
          Plik do pobrania

          • Słowa ranią

           Scenariusz zajęć podnoszących świadomości na temat szkodliwości różnych form krzywdzenia psychicznego dzieckaCzas trwania: 120 minut. 


           Adresaci:rodzice. 
           Plik do pobrania

           • Zamiast klapsa

            Scenariusz zajęć mających na celu podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wychowania dzieci bez stosowania kar cielesnych. Czas trwania: 120 minut. 


            Adresaci:rodzice .
            Plik do pobrania

            rate_1
            Bad
            rate_2
            Poorly
            rate_3
            Medium
            rate_4
            Good
            rate_5
            Great