Tematyka

 • Aktywny poniedziałek

  Aktywny poniedziałek okładkaScenariusz zajęć rozwijających umiejętności podążania za dzieckiem i budowania bliskiej relacji z dzieckiem poprzez zabawę. Czas trwania: 120 minut. 


  Adresaci: rodzice i ich dzieci do 3 r. ż . 
  Plik do pobrania

 • Być Babcią, być Dziadkiem

  Scenariusz zajęć  podnoszących jakość relacji dziadkowie – wnuki. Proponowane zajęcia mają na celu rozpoznanie sytuacji osoby, która jest w roli dziadka/babci przedstawienie perspektywy dziecka w spostrzeganiu dorosłej osoby, wyartykułowanie wyobrażeń na temat potrzeb wnucząt. Czas trwania: 120 minut. 


  Adresaci: babcie i dziadkowie dzieci w wieku 0-6 lat. 
  Plik do pobrania

 • Emocje dziecka

  Emocje dziecka okładkaScenariusz zajęć na temat emocji i uczuć dzieci. W czasie zajęć uczestnicy uczą, jak dostrzegać i rozumieć emocje dziecka, a także poznają sposoby, jak pomagać dziecku radzić sobie z emocjami. Czas trwania: 120 minut.   


  Adresaci: rodzice, babcie/dziadkowie. 
  Plik do pobrania

 • Gadki o gatkach – proste rozmowy o trudnych sprawach

  Gadki o gatkach okładkaScenariusz zajęć mających na celu przekazanie  uczestnikom informacji o tym, w jaki sposób mogą rozmawiać z dziećmi o ich cielesności oraz bezpieczeństwie, aby zwiększyć ich ochronę przed wykorzystaniem seksualnym.   


  Adresaci:rodzice, dziadkowie i inne osoby zaangażowane w opiekę nad dziećmi.  

  Plik do pobrania

 • Ta sekcja

  Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka?

  Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka okładkaScenariusz zajęć mających na celu podniesienie świadomości nt. budowania poczucia własnej wartości u dzieckaCzas trwania: 120 minut. 


  Adresaci: rodzicedziadkowie. 
  Plik do pobrania

 • Jak chronić dzieci przed krzywdzeniem? Rola lekarzy w zapobieganiu przemocy wobec najmłodszych dzieci

  Ulotka dotycząca roli lekarza w przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci, obejmuje m.in. czynniki ryzyka przemocy wobec dzieci oraz podstawowe informacje, jakich lekarz może udzielić rodzicom. 


  Adresaci: lekarze. 


  Plik do pobrania

  • Jak wspierać rodziny z małymi dziećmi?

   Jak wspierać rodziny okładka

   Publikacja  prezentująca międzynarodowe  dobre praktyk i wspierania rodzin z małymi dziećmi. 


   Adresaci: pracownicy organizacji pozarządowych/rządowych, pracownicy socjalni.
   Plik do pobrania

   • Każdy może być dobrym rodzicem

    każdy może być dobrym rodzicem okładkaScenariusz zajęć mających na celu podniesienie świadomości uczestników na temat potrzeb dziecka i umiejętności sprostania jego oczekiwaniom.  Czas trwania: 120 minut. 


    Adresaci: rodzice. 
    Plik do pobrania

   • Słowa mają moc, czyli o sztuce doceniania

    Słowa mają moc okładkaScenariusz zajęć mających na celu uświadomienie, jakie znaczenie ma dla dziecka bycie docenianym przez opiekunów,  wskazanie różnic pomiędzy doceniania a ocenianiem, pokazanie konkretnych sposobów doceniania dziecka.  Czas trwania: 120 minut.   


    Adresaci: rodzice, dziadkowie.  
    Plik do pobrania

   • Słowa ranią

    Scenariusz zajęć podnoszących świadomości na temat szkodliwości różnych form krzywdzenia psychicznego dzieckaCzas trwania: 120 minut. 


    Adresaci:rodzice. 
    Plik do pobrania

   • Zamiast klapsa

    Scenariusz zajęć mających na celu podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wychowania dzieci bez stosowania kar cielesnych. Czas trwania: 120 minut. 


    Adresaci:rodzice .
    Plik do pobrania

   rate_1
   Źle
   rate_2
   Słabo
   rate_3
   Średnio
   rate_4
   Dobrze
   rate_5
   Bardzo dobrze