logo Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Rejestracja zakończona – limit miejsc wyczerpany.
Adresaci: psychologowie, pedagogowie, trenerzy prowadzący warsztaty dla rodziców.
Termin: 3-4.03.2017 r., godz. 9.00-17.00.
Miejsce: Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman, ul. Walecznych 59, Warszawa
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 20 godzin szkoleniowych, 2 dni.
Cele: przygotowanie do przeprowadzenia warsztatów dla rodziców na temat rodzicielstwa w rodzinie wielodzietnej, stojących przed rodzicami w związku z tym wyzwań i trudności; nabywanie umiejętności jako prowadzący grupę; zdobycie umiejętności motywowania i wspierania rodziców we wprowadzaniu zmian w postępowaniu z dziećmi.

 

Rejestracja: 2017-02-08 - 2017-03-03

Liczba miejsc: 18

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów, psycholodzy, pedagodzy szkolni i pracownicy innych placówek oświatowych pracujący z dziećmi w wieku 6-15 lat, zainteresowani zagadnieniem bezpieczeństwa online.
Termin: 23.03.2017 r., godz. 8:00-16:00.
Miejsce: Starogard Gdański (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: wprowadzenie w problematykę zagrożeń wobec dzieci i młodzieży w internecie, podniesienie kompetencji uczestników w zakresie reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci i młodzież online oraz profilaktyki zagrożeń internetowych.
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów, psycholodzy, pedagodzy szkolni i pracownicy innych placówek oświatowych pracujący z dziećmi w wieku 6-15 lat, zainteresowani zagadnieniem bezpieczeństwa online.
Termin: 24.03.2017 r., godz. 8:00-16:00.
Miejsce: Gdańsk (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: wprowadzenie w problematykę zagrożeń wobec dzieci i młodzieży w internecie, podniesienie kompetencji uczestników w zakresie reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci i młodzież online oraz profilaktyki zagrożeń internetowych.