logo Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Szkolenie zrealizowane – trwa ewaluacja.
Adresaci: adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy, aplikanci radcowscy, prawnicy organizacji pozarządowych praktykujący w obszarze prawa karnego.
Termin: 16.12.2016 r., godz. 9.00-17.30.
Miejsce: Warszawa, Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej, ul. Mazowiecka 12/25.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 10 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cel: pogłębienie przez uczestników wiedzy dotyczącej dziecka pokrzywdzonego przestępstwem oraz jego udziału w postępowaniu karnym.

Szkolenie zrealizowane – trwa ewaluacja.
Adresaci: absolwenci 80-godzinnego studium dla trenerek i trenerów Chronimy Dzieci
Termin: 16.12.2016 r., godz. 10:00 - 17:00
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie)
Koszt: nieodpłatnie
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
Cele:  wzrost wiedzy na temat możliwych trudności pojawiających się w pracy trenerskiej, nabycie i rozwój umiejętności z zakresu diagnozowania i radzenia sobie.