logo Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Scenariusz zajęć
Adresaci:
dzieci z grup przedszkolnych.
Czas trwania: 160 minut.
Cel: przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie klas I-III szkół podstawowych (6-9 lat).
Czas trwania: 180 minut.
Cel: przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych  (10-12 lat).
Czas trwania: 315 minut.
Cel: przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach zagrożenia przemocą.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
Czas trwania: 90 minut (2 x 45 min).
Cel: uwrażliwienie uczniów na zagrożenia związane z korzystaniem z internetu oraz przekazanie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
Czas trwania: 90 minut (2 x 45 min).
Cel: uwrażliwienie uczniów na zagrożenia związane z korzystaniem z internetu oraz przekazanie podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Całość materiału prezentowana jest w polskim języku migowym.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
rodzice i ich dzieci do 3 rż.
Czas trwania: 120 minut.
Cel: wzmocnienie więzi między rodzicami i dziećmi, zapobieganie przemocy w rodzinie.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
babcie i dziadkowie dzieci w wieku 0-6 lat.
Czas trwania: 120 minut.
Cel: wsparcie babć i dziadków w wejściu w nową rolę, podniesienie jakości relacji dziadkowie-wnuki.

Scenariusze zajęć
Adresaci:
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: przedstawienie i wytłumaczenie uczniom problemu dokuczania w szkole ew. materiał uzupełniający: wskazówki dla nauczycieli "Jak walczyć z problemem dokuczania wśród uczniów".

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: poszerzenie wiedzy uczestników na temat konsekwencji podejmowania ryzykownych kontaktów seksualnych.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie gimnazjów.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: poszerzenie wiedzy uczniów na temat zagrożeń płynących z nadużywania internetu i komputera.