logo Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Oferta na zamówienie
Adresaci:
instytucje i organizacje działające w obszarze opieki nad dziećmi, edukacji, zdrowia, jak również pomocy dzieciom krzywdzonym.
Proponowane szkolenia:
- Problem przemocy i wykorzystywania seksualnego dzieci;
- Identyfikacja przemocy i wykorzystywania seksualnego dziecka;
- Interwencja w przypadku przemocy i wykorzystywania seksualnego dziecka;
- Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej;
- Prawna ochrona dzieci doświadczających przemocy i wykorzystywania seksualnego;
- Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie;
- Polityka ochrony dzieci w placówce.

Oferta na zamówienie
Adresaci: instytucje i organizacje prowadzące działania na rzecz profilaktyki krzywdzenia dzieci.
Proponowane szkolenia:
- Proste rozmowy na trudne tematy. Jak prowadzić zajęcia profilaktyczne dla dzieci w wieku 4-9 lat nt. przemocy i wykorzystywania seksualnego.

Oferta na zamówienie
Adresaci: instytucje i organizacje prowadzące działania nakierowane na edukację rodziców i profilaktykę krzywdzenia dzieci.
Proponowane szkolenia:
- Być mamą. Jak prowadzić warsztaty dla mam dzieci do 1. roku życia;
- Bez klapsa. Jak prowadzić warsztaty dla rodziców małych dzieci;
- Zarządzanie chaosem. Jak prowadzić warsztaty dla rodziców dzieci w wieku 1 - 3 lat;
- Proste rozmowy na trudne tematy. Jak prowadzić warsztaty dla rodziców dzieci w wieku 4 - 9 lat nt. przemocy i wykorzystywania seksualnego.

Oferta na zamówienie
Adresaci: sądy, prokuratury, podmioty prowadzące przyjazne pokoje przesłuchań.
Proponowane szkolenia:
- Przesłuchanie dziecka w procedurze karnej - moduł podstawowy i rozszerzony;
- Wysłuchanie dziecka w procedurze cywilnej - moduł podstawowy i rozszerzony;
- Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci - jak zorganizować przyjazne dzieciom miejsce przesłuchań.

Oferta na zamówienie
Adresaci: instytucje i organizacje planujące/organizujące różnego rodzaju wydarzenia plenerowe, adresowane do rodzin, dzieci i młodzieży.
Proponowany temat:
- Piknik edukacyjny dotyczący bezpiecznego korzystania z internetu.

Oferta na zamówienie
Adresaci: instytucje/organizacje działające w obszarze profilaktyki, edukacji i zdrowia, jak również opieki na dziećmi i pomocy dzieciom krzywdzonym.