logo Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

AKTUALNOŚCI

Zaświadczenia po zrealizowanych zajęciach!

05.12.2016
Przypominamy, że edukator po zarealizowaniu zajęć lekcyjnych na podstawie scenariusza lekcji pobranego z działu "Scenariusze zajęć" ma możliwość oceny scenariusza oraz wypełnienia formularza sprawozdania z zajęć.
W tym celu po zalogowaniu do platformy nauczyciel przechodzi do wybranego scenariusza i poprzez kliknięcie w przycisk "Zgłoszenie realizacji zajęć" wywołuje formularz zgłoszenia. Po wypełnieniu i wysłaniu (online) formularza, system udostępnia zaświadczenie realizacji zajęć.